PHƯƠNG TIỆN ÂN ĐIỂN II

10/10/2014 5:24:10 PM

II. THÁNH NIỆM THANH TẨY [Phép Báp-tem]

Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20)!

Người nào tin và chịu Báp-têm sẽ được cứu rỗi, Nhưng người nào không tin sẽ bị hình phạt.” (Mác 16: 16):

I. Quan điểm niềm tin và mụch đích về Phép Báptêm của các hệ phái tinh lành hiện nay.

1. Quan điểm thần học & tín lý: Báp-tem là BIỂU TƯỢNG bên ngoài của sự vâng lời và cam kết với Chúa.

2. Diễn giải tín lý: Báp tem là việc làm từ phía loài người. Thể hiện sự vâng lời bên ngoài của tôi, để thay đổi bên trong của tôi mang lại cho Chúa kết quả xứng đáng từ đức tin của cá nhân tôi, đã được đại diện lãnh đạo Hội Thánh kiểm duyệt và xác nhận qua các bài học giáo lý và đủ trình độ, đủ tuổi để hiểu biết về Chúa.

3. Tiêu chuẩn để được nhận phép Báptem: Chỉ cho người trưởng thành và có trí hiểu rõ về Chúa.Chỉ những người đã nghe Tin lành và tin nhận. Những người đã được mở mắt. Những người đã ăn năn. Những người có kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Những người đã được dạy Lời Đức Chúa Trời. Những người đã chịu chết, chịu chôn và sống trên nền tảng sự phục sinh. Đây là sự dạy dỗ căn bản của Rô-ma 6:1-13 và mọi tín đồ phải hiểu rõ.

4. Cách làm Báptem: Phải nhấn chìm người chịu Báptem xuống nước.

5. Ai được thi hành Báp-tem: Chỉ các mục sư, giáo sư, truyền đạo.

6. Mụch đích: Báp-tem không có nghĩa là tái sanh hay tha tội. Lễ báp-tem xác nhận biến cố đã xảy ra trước đó. Lễ báp-tem là biểu hiệu bên ngoài của sự ăn năn thật và đức tin bên trong. Tôi thể hiện chính tôi đã chết với Chúa, tuyên bố với Satan đã gia nhập vào Hội Thánh, và cam kết sống tốt với Chúa trong hội thánh của Ngài.

7. Lịch sử hình thành định chế phép Báp-tem chỉ dành cho người trưởng thành, người hiểu biết rõ Chúa v.v…: bắt đầu từ nhóm cực đoan Anabaptist và những nhà cải chánh li khai khỏi phong trào Cải Chánh của Martin Luther, Ulrich Zwingli và John Calvin. Họ hoàn toàn phủ nhận truyền thống của Hội thánh và luôn mong muốn vương quốc Thiên hi niên sớm được hình thành trên đất

(http://the-he-moi.blogspot.com/…/cuoc-cai-chanh-cua-anabapt…;http://www.historylearningsite.co.uk/anabaptists.htm)

 

 

(Hình minh họa Chúa Giêsu chịu Thánh Nhiệm Thanh tẩy)

II. Quan điểm về phép Báptêm của Phong chào Cải Chánh Lutheran,

1. Quan điểm tín lý: Báp-tem là việc làm của Chúa qua vật chất trung gian là Nước và LỜI thiết lập, kèm theo mạng lệnh của Chúa khiến một người được tái sinh, trở thành con của Chúa và là thần dân Thiên quốc. Báp-tem cũng là phượng tiện Ân điển để truyền tải kho báu vô giá của Chúa cho người không xứng đáng. (Mác 16:16; Mathew 28:18-20)

2. Diễn giải tín lý: Báp-tem là việc của Chúa làm cho tôi để hoàn thành Lời hứa cứu chuộc tôi. Sau Báp-tem con người cũ (Ađam 1) bị tiêu diệt, tội được rửa sạch và Chúa Thánh Linh đến cư ngụ trong tôi, khiến tôi trở thành người mới - sống đời sống mới trong quyền năng Thánh Linh làm con Chúa, là công dân Thiên quốc và hưởng mọi lời hứa, mọi ân tứ từ Chúa ban tặng trong Ađam 2 là Đấng Christ. Thêm nữa qua Phép Báp-tem Chúa đã giúp tôi chiến thắng bốn kẻ thù: Sa-tan, tội lỗi, luật pháp và sự chết. (Giăng 1:23; Mác 16:16; Mathew 28:18-20; CV 2:37-39; Galati 4:4-5; Êphêsô 1:5-6 v.v…)

3. Tiêu chuẩn để chịu Báp-tem:
Tất cả mọi người với mạnh lệnh “làm cho muôn dân trở thành môn đồ Ta” không phân biệt tuổi tác, giới tính, màu da, trình độ, và hết cả những điều tương tự như vậy.(Mathew 28:18-20). Có nghĩa hết cả những ai đã được lập vào sổ dân trong cả thiên hạ, được pháp luật bảo hộ quyền làm người đều được nhận quà tặng của Chúa. [Cựu ước Pharaoh, Tân ước Hêrốt đã hạ lệnh giết tất cả những bé trai mới ra đời.]

- Dĩ nhiên có người sẽ hỏi: Người nào tin và chịu Báp-têm sẽ được cứu rỗi, Nhưng người nào không tin sẽ bị hình phạt.” (Mác 16: 16). Nhưng đức tin đến từ con người, hay đức tin đến từ Chúa? Và sứ đồ Phao-lô đã khẳng địng rằng: " Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." (Rô-ma 10:17). Vậy em bé mới sinh có đáng để Chúa ban cho nó đức tin hay không? Hãy xem câu chuyện Giáng sinh và các Giáo phụ, các nhà Thần học từ những năm đầu tiên Chúa Thành lập Hội Thánh họ như thể nào sau khi chịu phép Thanh Tẩy theo mạnh lện của Chúa?!

4. Quyền năng màu nhiệm trong Phép Báp-tem: 100% không do yếu tồ từ phía loài người. Vì là 100% sự ban cho từ Chúa. Đây là Ân điển của Chúa lên quyền năng Thanh tẩy chỉ xảy ra khi hội đủ các yếu tố do LỜI thiết lập của Chúa Giêsu: “Làm phép Báp-tem nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh” qua mạng lệnh của Ngài “ hãy đi khiến muôn dân trở thành môn đệ ta” và tiếp theo “dạy họ hết mọi điều ta đã truyền cho các con….” trong đó thánh nhiệm Thanh tẩy có hai thành tố NƯỚC & LỜI CHÚA:

        a. Nước là vật chất trung gian đan xen, hòa quyện cùng LỜI của Chúa, là LỜI sáng tạo Vũ trụ và muôn vật, là LỜI quyền năng chữa lành người mù, phung, liệt, gọi người chết 4 ngày sống lại v.v…
       b.Nếu nước không kèm cùng LỜI thiết lập Thánh Nhiệm của Chúa, thì nước đó cũng như nước giặt đồ và rửa hậu môn cho em bé!


5.Cách thức làm Báp-tem: nhấn chìm, vẩy nước, tưới nước, nhúng nước v.v…miễn rằng có NƯỚC , bởi nước là vật chất trung gian, là yếu tính của Thánh Nhiệm cùng hòa với LỜI Thiết lập: “ làm phép báp-tem nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh linh cho anh/chị…………amen!” (Mathew 28:19)

6. Ai được thi hành Phép Báp-tem: Như đã đề cập ở trên, thì người cử hành Thánh Nhiệm Thanh tẩy hay người chịu nhận thanh tẩy dù là phường gian dâm, tội đồ, đĩ điếm thì vẫn không làm ảnh hưởng yếu tố phát sinh hiệu năng của Phép báp-tem, khi được thi hành đúng theo Lời Thiết Lập và mạng lênh Chúa đã truyền dạy. Tuy nhiên vì là Hội Thánh của Chúa đã lập lên thì sự ưu tiên ban đầu thuộc về những người được Hội Thánh Ủy thác quyền chìa khóa. Trừ khi bất khả kháng thì bất cứ người nào trong Hội Thánh của Chúa đều được quyền thi hành Thánh Nhiệm này.

7. Mục đích: Sinh lại một người mới trong Đấng Christ; Nhập quốc tịch làm thần dân Thiên Quốc; Trở thành con của Cha là Chúa tể hoàn vũ. Để nhận lời hứa cho việc chiến thắng Sa-tan, Luật pháp và sự chết và Tội lỗi được thanh tẩy, để người mới đón nhận Ân sủng của Chúa, toàn bộ những gì về Chúa Kitô, và Chúa Thánh Thần cùng mọi thứ ân tứ. Và khi đã được Báp Têm rồi, tôi đã nhận được Lời Hứa là tôi sẽ được cứu rỗi và được sống đời đời, cả thân thể và linh hồn.” Đó là lý do tại sao cả hai được thực hiện trong Báp Têm: Nước rưới trên thân thể, vì thân thể chỉ có thể tiếp nhận nước, và thêm vào đó Lời được phát âm để linh hồn tiếp thu. Vì Nước và Lời hợp lại thiết lập nên một Báp Têm, nên cả thân thể và linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ sống vĩnh cửu; linh hồn nhờ Lời mà nó tin, thân thể nhờ sự kết hợp của nó với linh hồn và nắm bắt Báp Têm bằng chỉ một cung cách nó có thể. Do đó, sẽ không còn thứ châu báu nào khác có thể làm rạng rỡ thân thể và linh hồn chúng ta hơn Báp Têm, vì qua nó chúng ta được nên thánh trọn vẹn và hưởng trọn phúc lành của Chúa. (NƯT) (Cv 2:38; 22:16; Roma 6:34; Côlôse 2:12; I Phi-e-rơ 3:18-22; )

- Lịch sử hình thành Phép Báp-tem của Phong Trào cải chánh Lutheran: Từ Cựu Ước qua các biến cố như trận đại Hồng thủy Nô-e,Vượt qua Biển đỏ, giao ước Phép cắt bì của Chúa dạy cho ai muốn làm thần dân của riêng Ngài. Trong Tân Ước từ sự truyền dạy của Chúa Giêsu qua Lời Thiết Lập và mạng lệnh kèm theo Nước. (Mathew 28:18-20 và Mác 16:16; Giăng 3:1-21; Công vụ 2:37-39; Roma 6; I Phi-e-rơ 3:18-22 v.v...)

 

 

(Mục sư Nguyễn Văn Kiêm cử hành Thánh Nhiệm Thanh tẩy cho chị Thu Trúc)

KẾT LUẬN:

- “Nơi nào hiện thực Báp Têm với bông trái của nó, nơi đó Báp Têm không chỉ là biểu tượng trống rỗng, nhưng kèm theo tác dụng; nhưng nơi nào thiếu vắng đức tin, thì Báp Têm cứ tồn tại là một chỉ dấu cằn cỗi.

- Tại đây anh em thấy được rằng Báp Têm, về cả quyền năng cũng như ý nghĩa, cũng bao gồm luôn Bí Tích Thứ Ba, trước đây được gòi là sám hối, thật ra cũng chỉ là Báp Têm. Sám hối là gì nếu không phải là một hành vi quyết liệt tấn công người cũ và một động tác bước vào đời sống mới? Khi anh em sống trong sám hối là anh em bước đi trong Báp Têm, không phải chỉ công bố đời sống mới này nhưng bắt đầu, sản sinh, và thực thi nó. Trong Báp Têm chúng ta được ban cho Ân Điển, Thánh Linh, và năng lực khống chế người cũ để người mới bước ra và tăng trưởng….

- Vậy thì chúng ta đã thấy được Báp Têm vĩ đại và cao vời như thế nào, nó đã giành chúng ta ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ và khiến chúng ta thuộc về Chúa, chế ngự và cất đi tội lỗi và hằng ngày thêm sức cho người mới, và luôn cứ tồn tại kéo dài cho đến khi nào chúng ta qua khỏi khốn khổ bước vào vinh hiển đời đời.

- Như vậy tất cả các Cơ đốc nhân phải coi Báp-tem như một trang phục mình phải luôn luôn mặc lấy. Mỗi ngày phải luôn sống trong đức tin, sản sinh bông trái, khống chế người cũ và trưởng dưỡng người mới. Nếu muốn làm con cái Chúa Kitô, chúng ta phải luôn thực thi những hành vi đã làm chúng ta trở thành con cái Chúa, và những người đã sa chân hãy sớm quay về với nó. Vì Chúa Kitô, ngôi thi ân, sẽ không bao giờ rút lui khỏi chúng ta hay là cấm đoán chúng ta quay lại với Ngài dù chúng ta có phạm tội, nên tất cả kho báu và mọi thứ ân tứ của Ngài vẫn tồn tại. Như chúng ta đã có lần được thứ tha tội lỗi, sự tha thứ cũng tồn tại bao lâu chúng ta còn sống, nghĩa là, bao lâu con người cũ vẫn cứ đeo đẳng bên chúng ta.” (Trích Nghị Ước Thư)

Hãy nghe Lời hứa của Chúa đã ban: "Ta đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng." (Giăng 13:1b)

Và lời khẳng định của sứ đồ thánh Phao-lô: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; .....Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." (Rô-ma 8:1, 38, 39)

Đó là Lời Chúa, amen.

**************************

+ Bạn có tin rằng Phép Báp-tem là Ân điển từ Chúa, của Chúa ban cho bạn là con người không xứng đáng không?
+ Bạn có tin rằng NƯỚC cùng với LỜI kèm mạng lệnh từ miệng Chúa đã Thiết Lập có quyền năng làm chết Nguyên Tội và làm tái sinh một người mới để nhận Chúa Thánh Linh không?
+ Bạn có tin rằng qua Phép Báp-tem thì người đón nhận sẽ trở thành thần dân Thiên Quốc không, làm con của Chúa, và Chúa Giêsu Kitô làm chủ cuộc đời họ không?
+ Bạn có tin rằng trong - qua và sau Phép Báp-tem "nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh với nước" bạn sẽ chiến thắng bốn kẻ thù gồm: Satan - tội lỗi - luật pháp và sự chết không?

+ Nếu không tin như trên, xin bạn cho biết lý do của bạn tại sao bạn không tin?

 ( Mục sư Nguyễn Liên Lực cử hành Thánh Nhiệm Thanh tẩy cho bé Thiên Phước )

 

 

* Nguồn tham khảo sau:

a. Tín lý, giáo lý của HTTLVN.MN; Báp-tít v.v...trên các websiter và sách giấy.

- www.songdaoonline.com/e444-giao-ly-bap-tem.html

- www.gianggiaithanhkinh.net/Khao-Luan/Phep-bap-tem-bang-nuoc.html

- vnsalvation.com/content/view/122/56/
-
www.lutheranvietnam.org ;

- http://bookofconcord.org/
-
http://vi.wikipedia.org/…/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_Tin_L%C3%A0…
-
http://the-he-moi.blogspot.com/…/cuoc-cai-chanh-cua-anabapt…;

- http://www.historylearningsite.co.uk/anabaptists.htm

- hoithanh.com/Home/tin-lanh/giao-ly-tin-lanh.html

V.v....................................................

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 >> Trang cuối