• TỰ NHIÊN VÀ SIÊU NHIÊN

  (LCV) Có thể nói rằng, tổng hợp Kitô giáo về con người là hướng thượng, và hướng về tương lai vĩnh cửu: tương lai đó là “sự sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 5, 21), Đấng đã tưới gội mọi vết nhơ trần tục bằng chính máu mình. Và nhờ Thánh Thần của Người là Đấng đang hoạt động trong mọi tâm hồn, hướng đà tiến của nhân loại về nguồn sống vô biên là Thiên Chúa.
 • ÂN ĐIỂN KHỐNG CHẾ LUẬT PHÁP

  LCV - "Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và Huyết Đức Chúa Giêxu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta ...Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác". (IGiăng 1:7-9:)
 • CHÚA DÙNG LUẬT PHÁP & ÂN ĐIỂN ĐỂ DUY TRÌ THIÊN QUỐC TRẦN THẾ

  LCV - "Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô, và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi; ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó, và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta!" (Các Quan Xét 6:8-10)
 • CHÚA THÁNH THẦN VÀ ÐỜI SỐNG MỚI

  LCV - Sách Công vụ thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống bắt đầu bằng những lời này: "Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi" (Cv 2,1). Như vậy, ta có thể thấy đã có lễ Ngũ Tuần trước khi có lễ Hiện Xuống, đã có một lễ Ngũ Tuần trong do thái giáo, và chính trong ngày này mà Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
 • Suy niệm 14 chặng Đường Thánh Giá

  LCV - “Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi sự lên với Ta”. Sinh thời Chúa Giêsu đã có lần báo trước hiệu quả cứu độ của Thập giá, nhưng khi “giờ” Thập giá của Người đến, người ta mới thấy nghịch lý muôn đời của Tin mừng cứu rỗi: khôn ngoan biểu lộ qua điên dại; sức mạnh vươn lên từ yếu đuối; và sự sống hạnh phúc nẩy sinh từ những điều tưởng như mất mát chết chóc bi thương. Giáo Hội của những kẻ tin vào tình thương Thiên Chúa khởi nguồn từ đây.
 • Ta là sự sống lại và là sự sống (Giăng 11:1-45 - CN V MC - A)

  LCV - Với biến cố Đức Chúa Giêsu cho Laxarơ sống lại, chúng ta sang phần ii của TM IV, gọi là “Sách về Giờ của Chúa Giêsu” (11,1–20,29). Phân đoạn 11,1–12,50 là “phân đoạn làm cầu”, ghi lại “Dấu lạ cao điểm và sự kiện Giờ của Đức Chúa Giêsu đến”.
Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối