SINH NHẬT HỘI THÁNH TRÒN 6 TUỔI

9/2/2012 5:18:06 AM

THIỆP MỜI

 

 

“ Này, con dân Chúa hãy reo vang!
Ngài làm bao nhiêu việc diệu kỳ,
Hãy ghi tâm công đức Chân Thần,
Cảm tạ ngợi ca Ngài mãi mãi.”

 (Thi Thiên 97:12 BD.HĐ)

*************

 

 

 

Nhân dịp Hội Thánh Lutheran Hy Vọng tròn 5 năm tuổi

 

Chúng tôi trân trọng kính mời:

 

- Tất cả anh chị em đã từng sinh hoạt tại Hội thánh từ trước đến nay

 

- Quý đầy tớ Chúa đã cộng tác giảng dạy tại Hội thánh

 

Đến dự lễ cảm tạ và tiệc mừng sinh nhật lần thứ 6 của Hội Thánh Lutheran Hy Vọng

 

Vào lúc: 08 giờ 30p sáng Chúa Nhật, Ngày 02 tháng 9 năm 2012. Tại Hội Thánh.

 

Sự hiện diện của anh chị em là niềm vui lớn với Hội Thánh Lutheran Hy Vọng!

 

Cầu xin  Thiên Chúa ban sức mới và phù hộ anh chị em cùng gia đình!
                                                                                       

 

Trân trọng
  
  Ban Điều Hành Hội Thánh

Kính MờiLời Tri Ơn

 

Tạ ơn Chúa đã ban sức mới và bảo vệ Hội Thánh Lutheran Hy Vọng trải qua 6 năm đầy thử thách. Niềm tin của con dân Chúa nơi đây luôn nhờ tới Ân Điển, qua mầu nhiệm của đức tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa đã phán trong Thánh Kinh, để cùng nhau sánh bước về Thiên Đàng.

 

Thật vậy, cho dù tiền của, xe cộ, trí khôn, của lễ thiêu hay bất cứ công đức của loài người nào cũng không làm vui lòng Chúa như Ngài đã dạy: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;” (ISamuen 15:22).

 

 Hôm nay Hội thánh Lutheran Hy Vọng làm lễ để dâng lời tạ ơn Chúa, cũng để tri ân những anh chị em đã góp phần xây dựng hội thánh. Họ đã xác quyết niềm tin hoàn toàn vào sức mạnh nơi Thiên Chúa Ba Ngôi và sắc son rằng: Chúa Giê-xu đang sống, đang hiện diện cùng cấp và viên mãn nơi cá nhân, ở giữa hội thánh như Lời Ngài đã hứa “Ta luôn ở cùng với các con từ nay cho đến cuối cùng mọi thời đại!”

 

Cám ơn anh chị em trong Chúa xa gần đã cầu thay, an ủi, tiếp giúp Hội Thánh trong thời gian qua. Đó quả là những công ơn vô giá mà chỉ Chúa mới có thể trả cho anh chị em cách xứng đáng bằng tình yêu của Ngài. Anh Chị em hãy nhớ đến Hội Thánh Lutheran Hy Vọng non trẻ để cầu thay trong mỗi phút anh chị em gần bên Thiên Chúa.

 

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa quan phòng, ban hạnh phúc trên hết thảy anh chị em và làm rạng rỡ vinh quanh mặt Chúa trên anh chị em!

 

TM. Tập thể con cái Chúa tại Hội Thánh Lutheran Hy Vọng

 

Đầy tớ Chúa: Nguyễn Văn Kiêm

 

Một số hình ảnh sinh hoạt:

 

 

Các bài đã đăng