Ngày 17 tháng 10. XỬ LÝ THEO CHUẨN MỰC NÀO?

10/22/2012 7:17:06 PM

CHÂM NGÔN

 

16:11 Trái cân và giá cân công chính thuộc về Đức Gia-vê;

             Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.

 ***

          11 Chúa sắp đặt các loại cân chính xác,

               Quả cân đúng Ngài đã để trong bao.

                 (Bản Hiện Đại)

 _____________________________________________Ý muốn của Đức Chúa Trời là con người sống chân thật. Một trong những điều răn của Ngài là: Ngươi chớ trộm cướp (Xuất Ai Cập Ký 20:15). Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng của Đức Chúa Trời từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi nguyên tắc chân thật và chính xác. Đo lường phải ngay thật: cân, đo, đếm, lường phải cho chính xác (Lê-vi Ký 19:35-36). Cụ thể là: Không ai được dùng hai thứ trái cân (một trái già, một trái non), hoặc hai đơn vị đo lường (một già, một non) (Phục Truyền 25:13-14). Kèm theo là lời cảnh báo: Ai gian lận, sẽ bị Chúa ghê tởm (Phục Truyền 25:16).

Một trong những tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên khiến nước mất nhà tan còn nhân dân bị lưu đày là gian lận để trở nên giàu có. Đức Chúa Trời vạch trần thủ đoạn của họ: Các ngươi làm giàu bằng cách đo lường gian lận, cân lượng giả dối (A-mốt 8:5b). Họ là con buôn dùng cân giả dối, nó thích bóc lột người ta. Ép-ra-im từng kiêu hãnh: “A! Ta giàu rồi! Ta thu nhập cho mình nhiều của cải!” Nhưng tài sản phong phú đến đâu cũng không che lấp được cảm thức tội lỗi (Ô-sê 12:7-8). Vì tội ác các ngươi quá nặng; ngươi gian lận đủ cách để làm giàu. Nhà của kẻ ác đầy dẫy của cải bất chính và những cây cân gian lận. Làm sao ta có thể dung tha những tên gian thương chuyên dùng cây cân gian lận với những quả cân non? (Mi-chê 6:10-11).

Ai theo trái cân công chính và giá cân công chính tức là xử lý mọi việc theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời sẽ (1) trở thành người khôn ngoan, (2) được người đời công nhận, và (3) được Chúa hài lòng. Ông Mô-se cho biết nếu dân I-sơ-ra-ên sống theo luật lệ của Chúa, họ sẽ trở thành khôn ngoan, thấu đáo. Những dân tộc khác khi nghiên cứu luật này sẽ trầm trồ: “Đây là một dân tộc khôn ngoan, trí tuệ” (Phục Truyền 4:6). Quả cân đúng làm Chúa hài lòng (Châm Ngôn 11:1).

Bạn đang sử dụng trái cân và giá cân công chính thuộc về Đức Chúa Trời hay đang sử dụng trái cân và giá cân bất chính của trần gian? Kinh Thánh dạy: Các ngươi phải cầm cân nẩy mực cho liêm khiết, dụng cụ đo lường phải chính xác, phân minh! (Ê-xê-chi-ên 45:10-12).

Oaktreevu

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối