Ngày 18 tháng 10. ĐỂ LÃNH ĐẠO LÂU DÀI

10/22/2012 7:48:00 PM

CHÂM NGÔN

 

16:12 Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa;

             Vì nhờ công chính ngôi nước được lập vững bền.

***

          12 Vua làm ác bị người phỉ nhổ,

               Đức công minh củng cố ngai vàng.


                (Bản Hiện Đại)

_____________________________________________________Để có đội ngũ lãnh đạo tốt, ông Giê-trô khuyên ông Mô-se chọn những người có khả năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét hối lộ rồi bổ nhiệm vào các cấp lãnh đạo, trông coi hàng ngàn, hàng trăm, hàng năm mươi và hàng mười người (Xuất Ai-cập Ký 18:21). Họ phải hội đủ bốn tiêu chuẩn: (1) Khả năng. (2) Kính sợ Chúa. (3) Chân thật. (4) Ghét hối lộ.

Còn câu Châm Ngôn này nhắc điều người lãnh đạo cần ưa chuộng và điều họ phải ghét.

Người lãnh đạo phải ghét điều ác, ghét bất công, ghét tội lỗi. Kinh Thánh dạy rằng: Chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Kinh Thánh cũng cho biết trong xã hội có các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ (Rô-ma 13:1-2). Như vậy, các bậc quan quyền phải là giới có thẩm quyền và đạo đức để điều hành xã hội.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi các quan quyền làm điều gian ác? Chuyện ngược đời sẽ xảy ra: người gian ác không sợ giới lãnh đạo gian ác mà người lương thiện lại sợ giới lãnh đạo gian ác. Kinh Thánh cũng khuyến cáo: ai chống cự chính quyền, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình (Rô-ma 13:2). Còn giới lãnh đạo làm điều gian ác thì thế nào? Thay vì ghét điều ác và trừng phạt kẻ làm ác, giới lãnh đạo lại trở thành những kẻ gian ác. Khi tệ nạn này diễn ra, chẳng những con người ghét (phỉ nhổ) họ mà Đức Chúa Trời cũng ghét (gớm ghiếc) và trừng phạt họ.

Người lãnh đạo phải chuộng sự công chính. Câu Châm Ngôn xác định đức công minh củng cố ngai vàng ngụ ý người lãnh đạo làm điều gian ác trước sau gì cũng bị sụp đổ. Để giữ vị trí lãnh đạo bền lâu, người lãnh đạo phải chuộng sự công chính, phải đặt chức vụ lãnh đạo trên nền tảng là sự công chính. Khi giới thiệu về triều đại của vua Đa-vít, Kinh Thánh chép: Đa-vít làm vua trên cả I-sơ-ra-ên, cai trị dân sự mình cách ngay thẳng và công bình (II Sa-mu-ên 8:15). Đây là yếu tố khiến cho ngôi nước của nhà Đa-vít được bền vững.

 

Oaktreevu

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối