Ngày 19 tháng 10. LỜI NÓI VÀNG NGỌC

10/26/2012 8:57:25 AM

CHÂM NGÔN

 

 

16 13 Môi miệng người công chính là sự vui vẻ cho các vua

            Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng.

 ***

          13 Chính phủ muốn nghe dân trình bày sự thật,

               Và tôn trọng người trung thực, chân thành.


                 (Bản Hiện Đại)

 _________________________________________________Cụm từ “môi miệng người công chính” đi đôi với “kẻ nói ngay thẳng” và bổ nghĩa cho nhau. Các vua “vui vẻ” đi đôi với họ “ưa mến” và bổ nghĩa cho nhau. Chắc chắn những vị vua xấu xa, gian ác chẳng quan tâm đến lời của người công chính, chân thật. Cho nên “các vua” trong câu Châm Ngôn này ám chỉ “các vua” khiêm nhường, vui lòng lắng nghe người công chính.

Đất nước Ai-cập chẳng có Pha-ra-ôn nào như Pha-ra-ôn từng lắng nghe ông Giô-sép. Sau khi nghe người tù nhân vô danh tiểu tốt giải nghĩa điềm chiêm bao rồi đề nghị một kế hoạch, Kinh Thánh chép: Vua và quần thần hài lòng về lời giải của Giô-sép. Vua bàn với họ: “Còn ai hơn Giô-sép, là người có thần linh của Đức Chúa Trời?” Vua quay lại Giô-sép: “Đức Chúa Trời đã dạy cho ngươi biết mọi việc này, còn ai khôn ngoan sáng suốt hơn ngươi nữa? Ngươi sẽ lãnh đạo cả nước, toàn dân sẽ vâng theo mệnh lệnh ngươi. Chỉ một mình ta lớn hơn ngươi mà thôi.” Vua tháo nhẫn của mình đeo vào tay Giô-sép, cho mặc cẩm bào và đeo dây chuyền vàng lên cổ, rồi bảo: “Này! Ta lập ngươi làm tể tướng Ai-cập” (Sáng Thế Ký 41:37-42). Lời nói, quyết định và hành động của Pha-ra-ôn cho thấy vua vui mừng khi có một người như Giô-sép.

Nhờ đâu nô lệ Giô-sép có “môi miệng người công chính”? Không phải tự nhiên mà Chúa ở với Giô-sép, phù hộchàng trong mọi công việc. Không phải tự nhiên quan thị vệ Phô-ti-pha nhìn nhận Đức Chúa Trời phù hộ Giô-sép cách đặc biệt.Vì Giô-sép là người kính sợ Đức Chúa Trời và tránh khỏi điều ác. Giô-sép nói: “Tôi đâu dám phạm tội ác, làm buồn lòng Đấng Tạo Hoá.” (Sáng Thế Ký 39:1-10).

Từ khi còn trẻ cho đến già, ông Đa-ni-ên là người có môi miệng công chính và ngay thẳng. Vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua Bên-sát-sa lẫn vua Đa-ri-út đều tôn trọng ông, yêu mến ông và lắng nghe ông (Đa-ni-ên 2, 4, 5, 6).

Bạn thường dùng môi miệng để đả kích, “ném đá” giới lãnh đạo trong gia đình, trong trường học, trong nhà thờ, trong xã hội hay dùng môi miệng công chính, có lời ngay thẳng để giúp đỡ họ? Qua môi miệng bạn có thể trở nên thù nghịch với những người lãnh đạo, hoặc bạn được họ lắng nghe và yêu mến.

 

Oaktreevu

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối