Ngày 20 tháng 10. DUY TRÌ MỐI LIÊN HỆ KHÔN NGOAN

10/26/2012 8:59:41 AM

CHÂM NGÔN

 

 

16 14 Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết;

             Nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi.

 ***

          14 Vua giận dữ là có người mất mạng,

               Nhưng người khôn làm cơn giận tiêu tan.


                (Bản Hiện Đại)
________________________________________________________


 

Cụm từ “cơn thạnh nộ của vua” khiến chúng ta nghĩ đến vị vua gian ác. Vì vua gian ác hay nổi giận và giết người vô tội vạ. Tuy nhiên câu Châm Ngôn này ám chỉ quyền lực của các bậc vua chúa. Khi họ nổi giận nghĩa là cỏ kẻ sắp rơi đầu. Cách nói ngày nay là: Khi người lãnh đạo nổi giận thì có kẻ “lãnh đạn”. Để không bị vua trừng phạt, nhà Truyền Đạo dạy: Phải tuân lệnh vua như lời mình đã thề. Đừng tránh né bổn phận, dù phải làm việc mình không thích, vì người bất tuân sẽ bị vua trừng phạt. Ai dám cãi rằng lệnh vua nghiêm, vì vua có uy quyền? Người tuân lệnh vua không bị trừng phạt. Người khôn ngoan biết theo thời hạn và thủ tục để thi hành lệnh vua (Truyền Đạo 8:2-5).

Chẳng những phải khôn ngoan trong mối liên hệ với vua để vua không nổi giận mà còn phải khôn ngoan trong mối liên hệ giữa vòng các bầy tôi. Trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể về người tôi tớ nợ vua một số tiền rất lớn, được vua cảm thương xoá nợ cho. Thế nhưng cách đối xử không thương xót của người đó đối với bạn đồng liêu làm cho những tôi tớ khác bất bình và làm cho vua nổi giận. Vua mắng người đó là “Tên bầy tôi độc ác” rồi giam người ấy trong ngục cho đến khi người ấy trả hết nợ (Ma-thi-ơ 18:23-35).

Ông Đa-ni-ên là vị quan khôn ngoan. Một ngày kia, ông, ba bạn của ông lẫn các học giả bói khoa Ba-by-lôn đối diện với cơn giận hi hữu của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Các phù thuỷ, thầy bói, đồng cốt và các nhà chiêm tinh xin vua kể lại điềm chiêm bao mà vua đã thấy để họ giải nghĩa. Nhưng  vua yêu cầu họ phải kể lại điềm chiêm bao đó và phải giải nghĩa cho vua. Vua nổi giận lôi đình, ra lệnh xử tử tất cả các học giả bói khoa Ba-by-lôn vì họ không thể đáp ứng yêu cầu của vua. Trong khi A-ri-ốc, chỉ huy ngự lâm quân tuân theo mệnh lệnh thì Kinh Thánh chép: Đa-ni-ên khôn khéo giãi bày hoàn cảnh với ông ta. Sau đó Đa-ni-ên lập tức vào chầu vua, xin vua triển hạn xử tử các học giả bói khoa, để cho Đa-ni-ên có một thời gian ngắn tìm hiểu sự thật về điềm chiêm bao của vua (Đa-ni-ên 2:1-18). Vua, quan và các học giả bói khoa Ba-by-lôn phải cám ơn Đa-ni-ên, một mẫu người khôn ngoan.

 

Oaktreevu

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối