KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP LCV & NGÀY CẢI CHÁNH GIÁO HỘI 31/10/2014

11/16/2014 6:52:49 PM

Vào lúc 19:00 ngày 31/10/2014, tại Nhà Nguyện thuộc Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng Sài Gòn, Ban Chấp Hành Tổng Hội cùng con dân Chúa thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam đã cử hành chương trình tạ ơn Thiên Chúa - qua lễ Kỷ niệm ngày Cải Chánh Giáo Hội 31/10/1517 - 31/10/2014 và ngày thành lập LCV 31/10/2012 - 31/10/2014.

 

Về dự chương trình năm nay có đại diện của các Cộng Đoàn Lutheran ở các tỉnh thành tại Việt Nam, cùng những khách mời thân mật là các Đầy tớ Chúa thuộc một số Hệ Phái Tin Lành trong khu vực Miền Đông Nam Bộ.

 

Với chủ đề Tự Do Trong Lẽ Thật Lời Cha - theo Phúc Âm Giăng 8:31-36; Khải huyền 14:6-7; Roma 3:19-28; Thi thiên 46, Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Văn Kiêm đã lược sử về Tuyển dân của Chúa và Công Bố Phúc Âm trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần:

 

+ Tự hào là Dân Thánh, được chọn và biệt riêng. Tự hào vâng giữ được luật pháp, tự hào vì đã tin Chúa Giêsu hơn dân khác, hơn người khác. và họ đã đam mê cuồng nhiệt bảo vệ đức tin của họ đến hơi thở cuồi cùng theo luật pháp đòi đỏi, theo quan điểm cá nhân trong một tập thể độc thần và tự cho là Chúa đã hài lòng.

 

+ Với Đam mê trên họ đã tự đưa mình vào thân phận nô lệ cho 613 điều luật cùng các định chế không thành văn. Họ luôn cho rằng đó là sự tự do mà Chúa muốn và đòi hỏi họ phải phục tùng. Họ cũng đã quên Lời Chúa hứa rằng: "Nếu các ngươi hằng ở trong (đạo) Lời dạy của ta, thì thật là môn đồ ta". Chứ không phải vâng giữ bằng sức riêng của con người. Trái với lẽ đạo này thì họ đã lao theo khát vọng của lý trí như con thiêu thân để thúc ép nhau vâng giữ từng li ti của điều luật. Bởi điều này họ đã không còn nhìn thấy 10 điều răn của Chúa ban cho khi ra khỏi Ai-cập và trước khi vào Đất hứa Ca na An.

 

+ Chúa ban cho họ 10 điều răn không phải Ngài bắt họ phải làm theo mà 10 điều răn chính là Tấm Gương, là Sợi Giây Cương và là tấm Gương chỉ Nam giúp họ biết cách sống đúng chuẩn mực Dân thánh được Chúa lựa chọn, được giải phóng, được ban đất hứa trước các dân ngoại đang trầm mình vào vũng lầy của thú vui, của tham mê vật chất, của cái tôi cho chính bản thân mình.

 

+ Lịch sử khủng khiếp đã chứng minh sự sai lầm trầm trọng của Tuyển Dân và Giáo Hội từ thế kỷ thứ 3 và cao điểm là năm 1517. Hàng ngũ Giáo Phẩm đã dùng Luật Pháp áp đặt bằng những bài giảng và những sự dạy dỗ sai lạc để trục lợi cho Giáo hội và cho chính hàng ngũ "áo lễ" được gọi rất thiêng liêng là những người được biệt riêng chức Thầy Tế Lễ trong đền thờ của Chúa. Họ đã "buôn thần - bán thánh" qua những bài giảng, qua những vở kịch bi hài khiến cho con dân Chúa sợ hãi, mê hoặc và chỉ biết mang thật nhiều tiền vàng đến để xin được xóa tội qua những chứng thư của hàng ngũ lãnh đạo giáo hội bấy giờ.

 

- Mục sư Nguyễn văn Kiêm liên kết xưa và tình hình hôm nay, ông nói: Cái tưởng như chỉ có xảy ra vào thế kỷ 17, thì nó đã và đang xảy ra trong ngày hôm nay một cách nghiễm nhiên và nhiệt thành bằng luật bất thành văn. Nhiều con dân Chúa đã tin rằng: Tôi hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng dâng hiến cho Chúa, hết sức làm việc Chúa....thì Chúa nhìn thấy tấm lòng và việc làm tốt lành của tôi Chúa sẽ ban phước cho tôi gấp ngàn lần hơn ngày ở đời này. Thậm trí họ mua tặng nhau câu gốc " Ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người" về treo ngay chỗ thiêng liêng nhất trong nhà, mà không ai treo câu gốc: " khi làm xong mọi việc , đứng lên hãy nói rằng: Thưa Chúa, con chỉ là đầy tớ vô ích mà thôi." v.v......Thực ra họ đã dẫn con dân Chúa vào thân phận nô lệ cho chính những quan điểm do mình thiết lập chẳng khác gì khi Chúa nói với bọn giả hình Pharisi và các Thầy dạy luật mà thánh sử Mathew đã ký thuật suốt đoạn 23 "Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và Pharisi, kẻ giả hình!"!

 

- Mục sư Kiêm tiếp tục: Chúa Giêsu đã hứa "Nếu anh em hằng ở trong đạo Lời dạy của ta, thì thật là môn đồ ta; anh em sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha anh em...và Vậy nếu Con buông tha anh em, anh emsẽ thật được tự do". Chúa Giêsu là Con độc sanh của Thiên Chúa. Chính Ngài là Lời đã nhập thể làm người đến cư ngụ trong giữa vòng loài người xác phàm tội lỗi, để cứu những người ở dưới luật pháp mà sứ đồ Phaolô đã khẳng định: " Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài" (Galati 4:4-5) Và 'Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1;12)

 

- Vâng Con đấy đã đến và đã chịu chết trên thập giá với lời sau cùng của Con là: "Mọi việc đã được trọn". đến nỗi sứ đồ Phaolô phải thốt rằng: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự định tội nào cho hết tất cả những người ở trong Đấng Christ!" (Roma 8:1)......

 

Mục sư Nguyễn Văn kiêm kết luận:

- Bao lâu người ta còn giảng dạy rằng: anh em phải làm thế này, phải tận hiến điều kia, phải ...hãy..... thì Chúa mới vui lòng rồi ban thưởng cho anh chị em và cứu anh chị em thì đó là anh chị em đã nghe sự giảng dạy phản bội lại Phúc Âm đã được trọn nơi thập giá của Đấng Christ!

 

- Bao lâu anh chị em tự hào mình là tín đồ của Chúa Giêsu, là dân thánh, là người được Chúa chọn, mà lại đam mê các thú vui và để thú vui cai trị anh em. Hay cho mình là đúng - người khác sai, rồi anh em phải cố gắng sống đạo đức theo ý trí của mình để Chúa được vui lòng, mà anh em quên rằng Phaolô đã phải tổng luận mọi việc ông làm được đều do Chúa ban: " Tôi làm được là nhờ Chúa ban sức cho tôi" thì bấy lâu anh em lại đi vào vết xe đổ của Tuyển Dân, của Giáo Hội đã từng phanh thây biết bao tôi trung của Chúa.

 

- Khi nào anh chị em tin rằng từ ngày chịu phép Báp-tem, anh chị em đã thuộc công dân Thiên Quốc, về làm con của Cha là Thiên Chúa toàn năng, được Chúa Thánh Thần đến cư ngụ trong lòng để hướng dẫn, soi sáng cho anh em nhận biết chính Chúa Giêsu Ki-tô là Con của Thiên Chúa. Con đã vâng lời Cha đến làm trọn mọi việc mà Luật Pháp đòi hỏi nơi con người tội lỗi sinh từ Adam 1. Chính Con đó đã dùng máu để rửa tội cho anh chị em, đã và đang dùng thân và máu để nuôi sống anh chị em từng giây phút, thì anh chị em đã "biết Lẽ thật, và Lẽ thật sẽ giải phóng anh chị em". Như vậy anh chị em không còn lệ thuộc hay dùng bất cứ loại công đức nào từ phía anh chị em đến làm hài lòng Chúa như cách nhiều người ngày nay đang giảng dạy anh chị em như vậy.

 

- Điều quan trọng nhất là anh chị em cần nhận biết ơn là lùng của Chúa ban cho anh chị em và không bao giờ thất hứa vì Chúa không bao giờ nói dối. Anh chị em đã được cứu, được làm con của Chúa, được nhận đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời trong Chúa Giêsu Christ và được Chúa hứa đảm bảo sẽ ở cùng với anh chị em tới tận cùng mọi thời đại. Không điều chi làm cho anh chị em xa rời tình yêu của Đấng đã chết vì anh chị em như sứ đồ Phaolô đã khẳng định: “Tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta”.—Rô-ma 8:38, 39.

 

Sau Lời Phúc Âm, Hội Thánh đã hiệp thông trong Thánh Nhiệm Thân và Máu của Chúa và Mục sư Đỗ Hữu Phước đã có lời tri ân và tặng quà cho các đầy tớ và những ân nhân được Chúa đại dụng qua việc yểm trợ LCV trong tháng ngày qua.

 

- Mục sư Từ Đông Hải (Khách mời) đã tâm tình: tạ ơn Chúa đã lập Hội Thánh LCV của Ngài tại đây, và dùng những người thật bé nhỏ mang Phúc Âm Tha thứ đến con dân Chúa. Tôi rất vui vì được tham dự cùng anh em LCV trong các chương trình lễ trước, nay - càng tham dự tôi càng ngẫm ra một điều như Lời hứa của Chúa mà Phúc âm hôm nay đề cập: "Các con sẽ bết lẽ thật, lẽ thật sẽ buông tha các con...và Lời Cha là lẽ thật!" Xin Chúa thêm ơn trên Hội Thánh Lutheran Việt Nam để mỗi ngày Phúc Âm Tha Thứ được nhân rộng ra mọi nơi!

 

 

(Đại diện Miền Tây Nam Bộ tôn vinh Chúa bài Thánh Ca Để Chúa Đến)


 

Đại diện các sinh viên LISA tôn vinh "Trong Trái Tim Chúa"

 

 

(Gặp nhau và chúc nhau bình an)

 

 

(Thánh Nhiệm Hiệp Thông)

 

 

(Mục sư Nguyễn Văn Kiêm giới thiệu các ân nhân và kế hoạch năm 2015 của LCV )

 

 

(Mục sư Đỗ Hữu Phước tri ân và tặng quà cho các ân nhân)

 

Nam Phong lược thuật

Hình ảnh: Đàm Tuấn