CÁO PHÓ

6/3/2015 10:28:45 AM

Kính gửi :     

                       Quý Mục sư, Truyền đạo, sinh viên cùng toàn thể anh chị em Ki-tô hữu Tin Lành,

                       Các Cộng đoàn Lutheran Việt Nam khắp nơi!


Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Hội Thánh Lutheran Việt Nam kính báo:

 

Bà: NGUYỄN THỊ SON là người phụ nữ rất tin kính Chúa và là vợ của Mục sư Nguyễn Văn Sen thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Nam từ những thời kỳ khai mở. Ông bà là người đầu tiên xây dựng Nhà Thờ của Chi Hội Phú Xuân - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Nam và họ đã giữ vững đức tin vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong lịch sử của tin lành Việt nam đến nay.

Trưởng Nam của bà Nguyễn Thị Son và Mục sư Nguyễn Văn Sen là Mục sư Nguyễn Liên Lực , đang là Giáo sĩ lưu động của LCMS, là người đưa nền tảng Thần học Lutheran vào Việt Nam để hình thành Hội Thánh Lutheran Việt Nam trong thánh ý Chúa.

Kính xin Quý tôi tớ Chúa cùng hết thảy anh chị em tropng đức cùng đức tin cùng dành thời gian để cầu thay và an ủi tang quyến theo Cáo Phó ở trên.

 

admin