"TÔI THÍCH CON GÁI!" và người trong cuộc!

6/9/2016 7:11:59 PM

"TÔI THÍCH CON GÁI!" và người trong cuộc!

 

LCV - Như tôi đã viết về sứ mạng của người thi hành vương quốc sống nhờ Ân Điển và vương quốc sống nhờ Luật Pháp.

- Mục sư, Linh mục là người được Chúa chọn và ban cho sứ mạng mang Phúc âm cho muôn dân và chăn chiên của Ngài trong vương quốc người dân sống nhờ Ân Điển.

- Tổng thống và các lãnh đạo thế tục Chúa chọn họ để thi hành sứ mạng Luật Pháp trong vương quốc của những người sống nhờ Công đức riêng.(Người chưa chịu Báp-tem và cả người đã tin Chúa nhưng vẫn chưa ý thức địa vị làm chủ mà Chúa phục hồi cho mình sau Phục sinh (Giăng 20, Mathiơ 28...)

Như vậy, TT. B.Obama với địa vị là con của Chúa, và cũng là người đứng đầu một quốc gia, thì phải thì hành luật pháp một cách chuẩn xác, khắt khe theo Luận đã được chuẩn y của nhân dân. Còn nhân dân cũng phải vâng phục luật pháp cách triệt để, vì "ai chống lại luật pháp là chống lại Chúa".

 

 

Là người xưng danh mình là Cơ đốc nhân thì phải tuyệt đối phục tùng luật pháp và yêu thương mọi người, để làm gương cho người chưa được Chúa cứu, đó là một trong nếp sống đạo mà Chúa đã dạy rất rõ ràng(xem Roma 13), qua đó người chưa biết Chúa sẽ thấy sự sáng của Chúa phản chiếu qua người đã là con của Chúa, nhờ ánh sáng đó mà người ngoại đạo được Chúa cứu, được nhận vào vương quốc mà người người đang sống nhờ Ân sủng Chúa ban.

Hãy tìm hiểu Phaolo là sứ đồ thánh, ông sống ra sao mà đã cho ra đời một bí quyết chứng đạo rất đơn giản như sau: "Tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người..."(1Cor 9:19-23)

Hãy xem bài viết theo link dẫn và những hình ảnh sau đây như gương sống đạo của tín đồ Ki-tô giáo, người đang thi hành sứ mạng lãnh đạo của một quốc gia cường quốc, mà xét lại chính mình đang là phó thường dân, hay đang là mục sư hay linh mục, bạn đang sống làm gương ra sao?!

 

Mục sư Nguyễn Văn Kiêm

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối