NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TÔN TRỌNG

6/9/2016 7:18:22 PM

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TÔN TRỌNG

 

LCV - "Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn."(Châm Ngôn 21:1)

Luận cổ suy kim cho ta thấy lời Chúa phán dạy không bao giờ sai!

Những người sống vì đồng loại, cho dù có nhiều sai sót khi quyết định vấn đề, nhưng cũng không làm cho đồng loại bị mất tự do - hạnh phúc. Vì khi làm sai, họ nhận biết tội, nhận lỗi và sửa sai. Những người lãnh đạo như thế thì thể chế của họ luôn bền vững và được nhân dân tôn trọng. Sau khi mãn nhiệm kỳ họ sống ngẩng cao đầu và "uống coffee sữa đá" với nhân dân.

Cổ nhân đúc kết giữa kẻ ác và người thiện: Người nào có tâm sáng và lương thiện, khi họ làm việc xấu vẫn là việc rất tốt. Ngược lại người có tâm tối và lòng gian ác thì làm việc thật tốt thì vẫn là rất xấu xa!

 

 

Tất cả những kẻ nhân danh cầm quyền mà có tâm tà, lòng ác chỉ biết sống như những con quỷ hút máu người không biết ngán, thì số phận đời đời của chúng đều phải trả vô cùng đắt giá... Bởi vì họ đều đã "rơi vào bàn tay Chúa", vì là công cụ của Chúa dùng để thi hành luật pháp của Ngài, thì chính luật pháp ấy sẽ đổ "quả báo nhãn tiền" trên đầu họ ngay khi còn sống trên đất.

Muốn diệt được tâm tà để lòng trở lên lương thiện và được cứu khỏi cơn thịnh nộ trầm diệt đời đời của Thiên Chúa , thì chỉ có mỗi cách duy nhất mà không tốn của lễ tiền bạc, hoặc tu thân tích đức, là bạn hãy lắng nghe và tin vào Lời hứa của Chúa Trời , Để Chúa Thánh Thần hành động khiến cho bạn quay về làm con của Chúa và là công dân Thiên Quốc như vị Tổng Tổng thống Obama xác quyết mà thôi! (xem trong hình bên dưới)

Đúng như lời Kinh thánh đã chép: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (CV 4:12)

 

 

http://tuoitre.vn/…/nghe-tong-thong-obama-thu-…/1105900.html

http://vnexpress.net/…/tong-thong-my-obama-den-ha-noi-34072…

Mục sư Nguyễn văn Kiêm

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối