• Ngày 26 tháng 10. AI GIỮ ĐẠO LÝ?

  LCV - Kinh Thánh dạy người muốn giữ đạo lý như sau: Nếu anh em muốn sống cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp, hãy kiềm chế lưỡi và giữ môi miệng. Đừng nói lời dối trá. Hãy xa lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hoà bình! (I Phi-e-rơ 3:10).
 • Ngày 20 tháng 10. DUY TRÌ MỐI LIÊN HỆ KHÔN NGOAN

  LCV - nhà Truyền Đạo dạy: Phải tuân lệnh vua như lời mình đã thề. Đừng tránh né bổn phận, dù phải làm việc mình không thích, vì người bất tuân sẽ bị vua trừng phạt. Ai dám cãi rằng lệnh vua nghiêm, vì vua có uy quyền? Người tuân lệnh vua không bị trừng phạt. Người khôn ngoan biết theo thời hạn và thủ tục để thi hành lệnh vua (Truyền Đạo 8:2-5).
 • Ngày 19 tháng 10. LỜI NÓI VÀNG NGỌC

  LCV - Bạn thường dùng môi miệng để đả kích, “ném đá” giới lãnh đạo trong gia đình, trong trường học, trong nhà thờ, trong xã hội hay dùng môi miệng công chính, có lời ngay thẳng để giúp đỡ họ? Qua môi miệng bạn có thể trở nên thù nghịch với những người lãnh đạo, hoặc bạn được họ lắng nghe và yêu mến.
 • Ngày 18 tháng 10. ĐỂ LÃNH ĐẠO LÂU DÀI

  LCV - Để có đội ngũ lãnh đạo tốt, ông Giê-trô khuyên ông Mô-se chọn những người có khả năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét hối lộ rồi bổ nhiệm vào các cấp lãnh đạo, trông coi hàng ngàn, hàng trăm, hàng năm mươi và hàng mười người (Xuất Ai-cập Ký 18:21). Họ phải hội đủ bốn tiêu chuẩn: (1) Khả năng. (2) Kính sợ Chúa. (3) Chân thật. (4) Ghét hối lộ
 • Ngày 17 tháng 10. XỬ LÝ THEO CHUẨN MỰC NÀO?

  LCV - Bạn đang sử dụng trái cân và giá cân công chính thuộc về Đức Chúa Trời hay đang sử dụng trái cân và giá cân bất chính của trần gian? Kinh Thánh dạy: Các ngươi phải cầm cân nẩy mực cho liêm khiết, dụng cụ đo lường phải chính xác, phân minh! (Ê-xê-chi-ên 45:10-12).
Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối