• CÁO PHÓ

  LCV - CÁO PHÓ - Bà: NGUYỄN THỊ SON là người phụ nữ rất tin kính Chúa và là vợ của Mục sư Nguyễn Văn Sen thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Nam từ những thời kỳ khai mở. Ông bà là người đầu tiên xây dựng Nhà Thờ của Chi Hội Phú Xuân - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Nam và họ đã giữ vững đức tin vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong lịch sử của tin lành Việt nam đến nay.
 • LỄ THÀNH HÔN CỦA THẦY HOÀNG NGUYỄN HIẾU LONG & CÔ TRẦN THỊ BÍCH VÂN

  LCV - Tạ ơn Cha là Chúa tể Hoàn Vũ, vì đã xuống phước ngập tràn trên Lễ Thành Hôn của Thầy Cô Hiếu Long và Bích Vân vào lúc 08:30 ngày 03/1/2015 tại Nhà Thờ Tin Lành Hòa Hưng - Thuộc Giáo Hội Cơ Đốc Truyền Giáo Việt Nam. Tới dự lễ và chứng kiến việc cử hành Hôn lễ để Chúa tác hợp cho đôi bạn trẻ ngoài hai họ của cô dâu và chủ rể, còn có các mục sư, truyền đạo và con dân Chúa trong và ngoài Hội Thánh Lutheran Việt Nam - Hội Thánh Cơ Đốc Truyền Giáo Việt Nam.
 • CHẠNH LÒNG CUỐI NĂM VỚI "TIỀN"

  LCV - Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn mà đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." (ITim 6:6-10)
 • THÔNG BÁO LỄ THÀNH HÔN CỦA THẦY HOÀNG LONG & CÔ BÍCH VÂN

  LCV - Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng, trực thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam, gởi thông báo về Lễ Thành hôn của thầy cô Hoàng Long & Bích Vân tới quý đầy tớ Chúa và anh chị em trong và ngoài Hội Thánh Lutheran Việt Nam để quan tâm, tham dự, cầu thay và tỏ tường.
 • KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP LCV & NGÀY CẢI CHÁNH GIÁO HỘI 31/10/2014

  LCV - Vào lúc 19:00 ngày 31/10/2014, tại Nhà Nguyện thuộc Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng Sài Gòn, Ban Chấp Hành Tổng Hội cùng con dân Chúa thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam đã cử hành chương trình tạ ơn Thiên Chúa - qua lễ Kỷ niệm ngày Cải Chánh Giáo Hội 31/10/1517 - 31/10/2014 và ngày thành lập LCV 31/10/2012 - 31/10/2014.