NHU CẦU TỐI THƯỢNG

12/3/2016 7:25:32 PM

(LCV) “Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được; song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy!” (Luca 17:1-10)

Tội lỗi không miễn trừ ai! – Muốn có sự bình an đích thực thì cần phải giải quyết sạch mọi tội lỗi. Vì khi tội lỗi còn đeo bám và còn ám ảnh về tội thì không thể có sự bình an.

Với con người không thể giải quyết dứt điểm tội lỗi, vì mọi người đề phạm tội! Con người càng che đậy tội thì tội càng phát triển nhanh và nguy hiểm lân nan xung quanh!

- Nguồn Gốc – Hậu Quả Của Tội Lỗi

Xuất phát từ khi Satan cám dỗ A-đam và E-va, khi hai người đón nhận lời của Satan vào tâm trí mình cũng là lúc họ bị chết. Từ đó bất cứ ai sinh ra tự nhiên đều có sẵn Căn dục tính. Căn nguyên của Tội lỗi đi vào làm chết bản tính con người – Và “tiền công của tội lỗi là sự chết” và mọi người đều phải chết một lần, phải chịu sự phán xét trong ngày của Chúa tùy theo công việc và lượng đức tin có được qua hành động của mình.

 

- Ăn Năn - Tha Thứ - Phục Vụ

Ăn năn không đến từ phía loài người – Vì bản tính thiện bị băng hoại con người càng giãy càng lún sâu vào tội lỗi.

Tha thứ cũng không đến từ phía loài người – Vì bản chất kẻ tội không bao giờ biết thứ tha do lòng chất chứa thù hận truyền kiếp.

Công bố Phúc Âm để mang tới lòng ăn năn và nhận sự Tha thứ. Mục đích tối thượng của Chúa đi tìm và cứu rỗi kẻ tội đễ phục hồi địa vị làm con Chúa và ra đi thi hành sứ vụ công bố sự Tha thứ.

Công Bố Tha Thứ Là Sự Sống Của Phúc Âm và là Nhu Cầu Tối Thượng. “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng ? Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi ? (Rm 10,14-15).

Thiên Chúa sai Con một xuống Thế trần Công bố Phúc Âm tha thứ bằng chính sự tự hiến trên đỉnh cao Thánh Giá, qua sự sống lại, và ở cùng với con cái Ngài cho đến tận cùng mọi thời đại. (Mathew 28:18-20)

Chúa Jesus lập Hội Thánh và trao phó sứ mạng cho những người được chuộc bằng máu cực thánh của mình, đó là chính anh chị em là người đã cảm nhận rõ mình đã được cứu với mục đích tiếp nối sứ mạng Công bố Phúc âm Tha thứ cho tất cả tội nhận. (Luca 24:45-48)

Khi Sứ mạng Tha Thứ được Công bố thì, chính Chúa đang hiện diện sống động qua lời - mang thêm đức tin cho anh chị ra đi phục vụ đồng loại, trong tinh thần khiêm hạ như Chúa đã dạy rằng: “Đầy tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.”

Sứ đồ Phaolo khẳng định: “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng” Chỉ để đi đáp ứng nhu cầu Tha thứ vì “ Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được; song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy!”

Chúa luôn sẵn sàng thêm đức tin cho anh chị em như các môn đồ đã được nhận lãnh. Để ra đi công bố sự tha thứ của Chúa cho kẻ tội ăn năn - đẩy lùi sự bất an và mang đến sự bình an cho mọi người. Vì đó là mục đích tối thượng Chúa đã đến tìm để cứu chúng ta!

 

 

Ms,Nguyễn Văn Kiêm

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối