CÁCH CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH TRONG LÒNG NGƯỜI

12/27/2016 2:16:37 PM

LCV "- Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha..."(Giăng 1:1-18)

- Rất khó để suy đoán biến cố nhập thể của Chúa Jesus vào trong lòng chúng ta. Bao lâu tin theo tri thức loài người thì không phải ý Chúa. Kết quả sự võ đoán là sự tưởng tượng: tôi tái sinh hình như vào lúc ấy, ngày ấy, qua ông này, câu kinh thánh kia, bài hát đó....

- Nhưng khi nào ta bỏ cái TÔI, rồi xác tín tin theo Lời Chúa phán và chính Ngài đã làm hình mẫu cho sự tái sinh sau đây một cách màu nhiệm:"- Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng."

a. Các từng trời mở ra = cánh cửa thiên đàng mở để đón một con người mới sinh vào Nhà Chúa.
b. Thánh linh ngự xuống = phục hồi mối tương giao và địa vị làm con. Trao lại quyền làm chủ vũ trụ trong sự nhận biết ý Chúa để đi theo hướng dẫn của Thiên Chúa qua Lời Nhập Thể.
C. "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." = Lời xác nhận phục hồi đia vị làm con của Thiên Chúa, đem con người vào sự quan phòng của Cha là tình mẫu tử, chứ không còn khoảng cách chúa & tôi!

Hãy xem chìa khóa mạng lệnh: "Hãy đi khiến muôn dân làm môn đồ ta, làm phép Báp-tem cho họ nhân danh Chúa Cha, Con và Thánh linh, và này ta sẽ ở cùng với anh em từ nay cho đến tận cùng mọi thời đại."

Hôm nay Nguyên và Dương (xem hình) đã được Chúa sinh ra bằng nước và Thánh Linh. Họ thật đơn sơ và chỉ biết tin vào Lời Chúa cách đơn sơ rằng qua Phép Thanh Tẩy này họ sẽ có được một cả những đều Chúa hứa, vì "Chúa là thành tín, nên không bao giờ tự dối mình!"

Ngay sau Phép Thanh tẩy chúng tôi đã phỏng vấn nhanh hai bạn Nguyên & Dương: Các bạn có cám xúc thế nào sau buổi lệ hôm nay?

- Hôm nay thật là xúc động và vô cùng mừng vui - (họ cười rất vụi tươi) hơn cả đó là tụi em được Chúa ban cho quyền làm công chúa và hoàng tử trong vương quốc Thiên Đàng. Điều mà trước kia ở Cân Thơ tụi em có đi nhưng chưa hiểu thế nào là Tái sinh và làm công dân Nước Trời, hơn nữa úc ấy em nghe nhiều người nói lại là muốn làm con cái Chúa Jesus thì phải bỏ nhiều thứ, phải làm đúng 10 điều răn của Chúa....nhưng giờ đây em cảm nhận Chúa thật nhân từ và đầy tình yêu, Ngài ban cho tụi em làm con Ngài mà không đòi hỏi điều gì nơi em....thật không tưởng tượng nổi tất cả đều là hồn ân Chúa ban! (Ro

Xin Chúa quan phòng và hướng dẫn hai em sống một đời sống để Chúa làm Cha của hai em và làm thành mọi điều hai em khát khao, amen.

www.facebook.com/phaolokiem

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

Hai em Nguyên & Dương chịu phép Thanh Tẩy 

 

Đại diện Cộng Đoàn chúc mừng hai em trong sáng 25/12/2016

Ghi nhanh từ Facebook của mục sư N.V.Kiêm - Nam Phong 

Hình - Phương Đông

 

 

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối