“ÁNH SÁNG” CỦA LỄ HỘI HALLOWEEN

LCV – “Mắt là ngọn đèn của thân thể. Nếu mắt các con sáng suốt, cả con người sẽ trong sạch. Nhưng nếu mắt bị quáng lòa, cả con người sẽ tối tăm. Vậy hãy thận trọng, đừng để ánh sáng trong các con thành tối tăm”. (Lu-ca 11:34-35 – Bản Diễn Ý)

Nhiều người Cơ Đốc tự hỏi có nên tham dự lễ hội Halloween không?

Khi chúng ta tin Chúa, tức là quyết định tiếp nhận ánh sáng Phúc Âm, chúng ta có ánh sáng của Chúa trong đời sống. Chúa Giê-xu cảnh báo: “Đừng để ánh sáng trong các con thành tối tăm.”

Mặc dù đã tiếp nhận ánh sáng Phúc Âm, nhưng con mắt thuộc linh chúng ta hướng về những đâu và hướng về những điều gì? Người có mắt sáng suốt là người nhận biết ánh sáng Phúc Âm đã chiếu soi, hướng đến nguồn sáng đó, nhờ vậy toàn bộ linh hồn, tâm trí được soi sáng, không còn ở trong bóng tối nữa.

Ngược lại, người có mắt bị quáng lòa là người không nhận biết ánh sáng Phúc Âm, hoặc nhìn ánh sáng đó với tinh thần chống đối, tránh né bỏ đi, không tiếp nhận Phúc Âm. Với thái độ như vậy toàn bộ con người đó, linh hồn và tâm trí chìm trong bóng tối.

Đối với những ai đã tiếp nhận Phúc Âm, Chúa dạy: “Hãy thận trọng” để tiếp tục sống trong ánh sáng, trong sự trong sạch, bằng không lại rơi vào sự tối tăm.”

Mắt thuộc linh của chúng ta sẽ luôn luôn sáng khi chúng ta luôn hướng về Chúa là sự sáng, hướng về lời Chúa, hướng đến những điều thiêng liêng, hướng về thiên đàng. Ngược lại mắt thuộc linh của chúng ta sẽ bị quáng lòa khi chúng ta hướng về những điều tối tăm của thế gian này, những tham muốn của bản ngã, những vinh quang của đời này, những tập tục, lễ hội nhuốm màu ma quỷ.

Con mắt thuộc linh của bạn đang hướng về những điều thuộc về thiên đàng hay đang hướng về những điều thuộc về trần gian?

Oaktreevu