CHUYỆN VỀ CON DAO XẾP SẢN XUẤT TẠI THỤY SĨ (4)

Con dao cứu người khác

Ngày 27/4/1997 anh Chris Jamieson, sinh viên người Tân Tây Lan, nhìn thấy một xe tải nhỏ bỗng phóng ra khỏi đường cái và lao xuống sông Awakino. Lập tức anh nhảy xuống sông và cứu một gia đình gồm 5 người. Hai thiếu nhi ngồi ở ghế sau có thắt dây an toàn. Anh lấy trong túi ra con dao xếp là loại dao mà các sĩ quan quân đội Thuỵ Sĩ sử dụng để cắt dây an toàn. Sau đó cảnh sát Tân Tây Lan phong tặng danh hiệu anh hùng cho anh Jamieson. Tuy nhiên “ngôi sao” của cuộc giải cứu này còn có con dao xếp Thuỵ Sĩ do hãng Victorinox chế tạo.

Nhờ lời Chúa mà những người ra đi rao giảng Phúc Âm cứu được biết bao nhiêu người.

Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8 ghi lại chuyện chấp sự Phi-líp giảng giải cho hoạn quan người Ê-thi-ô-bi hiểu lời tiên tri Ê-sai. Coi như ông hoạn quan có “dao” (lời Chúa) trong tay nhưng không biết cách sử dụng, phải nhờ ông Phi-líp chỉ dẫn cách dùng “dao” (giải thích lời tiên tri) nhờ đó mà linh hồn được cứu.

Này, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà I-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: “Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết!” Nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu, trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu sự sống mình. (Ê-xê-chi-ên 33:7-9)

Người được Đức Chúa Trời lập lên, đã nghe lời của Chúa, có lời của Ngài là người có trách nhiệm dùng lời đó mà răn bảo để cứu những người đang đi vào chỗ chết mất.

Là người đã được cứu, đang giữ vai trò cứu người khác, có trách nhiệm, có phương tiện giải cứu nhưng nếu không lo làm tròn trách nhiệm thì giá phải trả là chính sự sống của mình.

(Còn tiếp)

Oaktreevu