TRỘM CẢ VƯỜN NHO

Vườn nho của ông Roland Cavaille nằm cách làng Villeneuve-les-Beziers (Pháp) vài cây số, và gần một con sông. Quanh năm ông chăm chỉ trồng tỉa, chăm sóc vườn nho của mình với mong ước một mùa bội thu.

Lợi dụng vườn nho không có người canh giữ, cách xa làng, lại cạnh con sông, nên vào một đêm trăng rằm kẻ trộm chuyên nghiệp đã đem máy hái nho đến “thu hoạch” giùm cả vườn nho của ông. Toàn bộ 300 tấn nho trong vườn qua một đêm đã biến mất.

Người ta cho rằng chỉ cần hai tên trộm chuyên nghiệp biết dùng máy móc là có thể hoàn thành chỉ tiêu trộm cả vườn nho trong một đêm.

Chẳng rõ ông Roland Cavaille có biết Ẩn dụ Vườn nho do Chúa Giê-xu kể không? Ẩn dụ Chúa kể như sau: “Có điền chủ kia trồng một vườn nho, làm hàng rào quanh vườn, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Ông cho các tá điền mướn vườn nho, rồi lên đường đi xa. Đến mùa, ông sai đầy tớ đến các tá điền để thu hoa lợi của vườn nho. Nhưng họ bắt người đầy tớ ấy, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ, nhưng họ đánh anh vỡ đầu và chửi mắng thậm tệ. Ông lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ giết người ấy đi; ông sai nhiều đầy tớ khác nữa đến, các tá điền đánh người này, giết người kia” (Mác 12:1-5)

Để bảo vệ vườn nho cần có hàng rào, có tháp canh. Cũng có những vườn nho có hàng rào, có tháp canh nhưng vẫn mất trộm nho vì không có người canh giữ. Có vườn nho tốt nhưng không lo canh giữ thì vẫn mất trộm nho như thường.

Tuy nhiên trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu, vườn nho có hàng rào, có tháp canh, có người canh nhưng người canh lại là kẻ cướp nên vẫn mất nho và mất luôn vườn.

Cộng đồng Cơ Đốc được ví như vườn nho của Đức Chúa Trời, có hàng rào bảo vệ, có tháp canh để trông chừng nhưng nếu không có người giữ vườn, hoặc người giữ vườn không ở trong vườn nho, hoặc người giữ vườn không thức để canh giữ vườn thì vườn nho sẽ ra sao?

Cũng có những vườn nho Cơ Đốc có hàng rào bảo vệ, có tháp canh hẳn hoi, có người canh giữ đàng hoàng, thế nhưng người làm vườn nho, người canh vườn nho lại là quân ăn cướp. Từ người canh tác vườn nho, canh giữ vườn nho trở thành kẻ cướp vườn nho. Liệu có yên thân không? Xin đọc Mác 12:6-9.

Oaktreevu