KINH THÁNH BẢN TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH (1)

Vấn đề phiên âm tên và danh xưng của Chúa Cứu Thế

LCV – Trong Kinh Thánh tiếng Việt, Bản Truyền Thống, tên và danh xưng của Chúa Cứu Thế được phiên âm từ tiếng Pháp: Jésus Christ thành Jêsus Christ. Phiên âm như vậy là không ổn thậm chí còn gây nhiều bất lợi.

Trước hết, từ thuở Tin Lành mới đến Việt Nam cho tới nay, người chưa tin Chúa ở Việt Nam tưởng lầm rằng Chúa Cứu Thế là người Pháp hoặc người Mỹ và cho rằng Tin Lành là đạo thờ người Pháp hoặc người Mỹ.

Thứ hai là “ta chẳng ra ta mà tây chẳng ra tây”. Tên Jesus thì thay dấu (  ‘  ) thành dấu (  ^ ) để người Việt phát âm cho đúng âm ê, còn danh xưng Christ thì giữ nguyên (thay vì chuyển thành Đức Ki-tô hoặc Đấng Cơ Đốc hoặc Đấng Cứu Thế)

Rồi việc phát âm Jêsus Christ cũng gây khó khăn cho người đọc Kinh Thánh. Thân hữu mới tham gia học Kinh Thánh đương nhiên lúng túng khi phát âm tên và danh xưng Jêsus Christ. Còn các tín hữu khi kết thúc lời cầu nguyện thì phát âm sai danh xưng Christ.

Căn cứ trên VietBible, và dùng câu Kinh Thánh Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. (1Ti-mô-thê 1:15 – Bản Truyền Thống) để đối chiếu với các bản dịch khác chúng ta thấy những cách phiên âm như sau:

– Bản Nhuận Chánh: Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu kẻ có tội.

– Bản Phổ Thông: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu tội nhân.

– Bản Diễn Ý: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi.

– Bản Dịch Mới 2002: Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi.

– Bản Hiện Đại: Đấng Cứu Thế Giê-su đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi.

– Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Công Giáo): Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi.

– Bản Hiệu Đính Truyền Thống: Đấng Cơ Đốc Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân.

Tóm lại các bản dịch Kinh Thánh về sau đều muốn phiên âm Jesus Christ bằng cách thay chữ J bằng chữ Gi: Jêsus thành Giê-xu hoặc Giê-su; thay cách phát âm Christ (Cơ-rít) thành Đấng Cơ Đốc hoặc Đấng Cứu Thế, Đức Ki-tô.

Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010, bản Kinh Thánh mới nhất của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội đã phiên âm tên và danh xưng Jesus Christ như sau: Đấng Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân.

Phải chăng cái vòng luẩn quẩn từ Bản Truyền Thống đến Bản Hiệu Đính Truyền Thống rồi đến Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 thì lại trở về với Bản Truyền Thống?

(Còn tiếp)

________________

Oaktreevu