ĐẶT MÌNH TRƯỚC MẶT CHÚA

Theo Phanxicô Salê, có 4 bước để đặt mình trước mặt Chúa.

1. Trau dồi việc nhận biết sự hiện diện sống động của Thiên Chúa tuyệt đối, nghĩa là Thiên Chúa ở trong mọi vật và mọi nơi. Không có nơi nào hoặc vật nào lại không có Thiên Chúa hiện hữu thực sự… Những người mù không thấy hoàng tử hiện diện ở giữa họ, và do đó không tỏ lòng kính trọng hoàng tử. Tuy nhiên, vì họ không thực sự thấy hoàng tử nên họ dễ quên sự hiện diện của hoàng tử, và họ đã quên điều đó, họ dễ mất lòng kính trọng mà hoàng tử đáng được. Chúng ta không thấy Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta mặc dù đức tin xác tín sự hiện hữu của Ngài, vì chúng ta không thấy Ngài bằng con mắt của chúng ta nên chúng ta thường quên Ngài và cư xử như thể Thiên Chúa ở xa chúng ta… Đây là lý do trước khi cầu nguyện chúng ta phải luôn nâng tâm hồn tới những tư tưởng rõ ràng và suy xét sự hiện diện của Thiên Chúa… Khi chuẩn bị cầu nguyện, bạn phải nói bằng cả tấm lòng và tự đáy lòng: “Hỡi tâm hồn tôi, Chúa thực sự hiện diện nơi đây!”.

2. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không chỉ hiện diện ở nơi bạn đang có mặt mà Ngài còn hiện diện bằng một cách đặc biệt nhất trong tâm hồn và trong tinh thần của bạn. Ngài làm sống động tâm hồn bạn bằng sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, vì Ngài ở đó là trái tim của tâm hồn và tinh thần của bạn. Cũng như linh hồn được đầy tràn qua toàn cơ thể và hiện diện trong chính mỗi phần cơ thể nhưng đặc biệt là trong tâm hồn, Thiên Chúa cũng hiện diện trong mọi vật nhưng luôn ở trong tinh thần một cách đặc biệt. Vì thế, thánh vương David gọi Ngài là “Thiên Chúa của tâm hồn”, và thánh Phaolô nói rằng “chúng ta sống, chúng ta hành động cũng đều ở trong Thiên Chúa”. Do đó, khi suy nghĩ về sự thật này, tâm hồn chúng ta phấn khích kính trọng Thiên Chúa, Đấng hiện hữu thân mật trong chúng ta.

3. Suy xét cách Đấng Cứu Thế bằng tầm nhìn nhân bản của Ngài từ trời xuống trên nhân loại và đặc biệt là trên người Kitô hữu, con cái Ngài, và đặc biệt nhất là trên những người đang cầu nguyện, hành động đạo đức mà Ngài đang quan sát. Đây không là điều bịa đặt của trí tưởng tượng mà là điều rất thật. Mặc dù chúng ta không thấy Ngài, sự thật Ngài vẫn từ trên cao nhìn thấy chúng ta.

4. Hãy dùng trí tưởng tượng đơn giản khi chúng ta miêu tả cho chính chúng ta biết Đấng Cứu Thế bằng tính nhân bản thánh thiện của Ngài như thể Ngài ở gần chúng ta, như đôi khi chúng ta tưởng tượng một người bạn hiện diện và nói: “Tôi tưởng tượng mình thấy một người bạn đang làm điều này hay điều kia” hoặc “Tôi có vẻ nhìn thấy người đó” hoặc điều gì đó tương tự. Nếu Thánh Thể trên bàn thờ hiện hữu, sự hiện diện của Đức Kitô là thật và không là tưởng tượng. Hình bánh và rượu chứng tỏ Thiên Chúa thực sự hiện diện, nhìn thấy và quan sát chúng ta, mặc dù chúng ta không nhìn thấy Ngài trong hình bánh và rượu.

Đừng dùng các kỹ thuật này một lượt, mỗi lần chỉ dùng một cách ngắn gọn và đơn giản.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ ConversionDiary.com)