LÒNG BIẾT ƠN LÀ CHÌA KHÓA SỐNG SUNG MÃN

?Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại-quốc nầy trở lại ngợi-khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán rằng: Đứng dậy, đi; đức-tin ngươi đã cứu ngươi.(Lu-ca 17:11-‬19)
Giai thoại Chúa Jesus chữa lành 10 người bệnh phong, nhưng chỉ một người nhận biết giá trị Lời ban quyền năng phát ra từ một Người thanh niên đã làm cho bệnh cùi bay mất, nên đã lập tức lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời và quỳ xuống tạ ơn Người đã ban ân huệ cho mình.
Nếu việc chỉ dừng lại sự lành bệnh thì kinh thánh sẽ chẳng cần ghi lại giai thoại này, nhưng biến cố tối thượng đó là Lời Chúa Phán: “Đứng dậy, đi; đức-tin ngươi đã cứu ngươi.” Vì đây mới là Lời thiết lập cứu rỗi và xác nhận sự khởi đầu một đời sống sung mãn đời đời ở đất cũng như ở trên Trời cho người có lòng tri ân tới người đã giúp mình trong lúc cùng đường.
Chìa khóa để được sống sung mãn ở đất như trên Trời đơn giản chỉ là MỘT HỆ SINH THÁI TƯ DUY TÍCH CỰC – cho chúng ta luôn luôn sống với tâm thế BIẾT ƠN, TRI ƠN, LÀM ƠN, với tất cả mọi người, mọi vật và mọi giây phút hiện tại; vì tất cả đều bắt đầu từ không khí để thở của Đức Chúa Trời đã tạo ra để nuôi sự sống chúng ta.
Bao lâu chúng ta sống với suy nghĩ, và luôn tư duy TIÊU CỰC, KO NHỚ ƠN, KO BIẾT ƠN, KO TRI ƠN.…Chỉ chăm xem nuôi mầm thù hận, ghen ghét, cằm rằm, oán trách, than vãn….tìm cách hơn người khác, thì bấy lâu chúng ta sống trong địa ngục; cuộc đời sẽ chỉ như bãi rác thải luôn phát tán khí độc mà thôi.
Chúa đã đưa ra hai lựa chọn, bạn sẽ chọn sống như 9 kẻ vô ơn, hay như 1 người Biết ơn thì đó là quyền tự do lựa chọn của bạn. Dưới đây là hai nguyên lý gieo – gặt của Chúa đã đặt để trước mặt chúng ta, bạn sẽ chọn sống theo nguyên tắc nào:
?1. Sống với tâm thế luôn luôn nuôi dưỡng lòng BIẾT ƠN, TRI ƠN và LÀM ƠN tới mọi người, mọi lúc, ở bất cứ nơi đâu, khi nào có cơ hội để hành động bằng cách luôn để trên môi bạn lời: XIN CẢM ƠN, CẦU CHÚA CHÚC PHƯỚC CHO anh, chị, em…!
?2. Sống với tâm thế VÔ ƠN; luôn luôn nuôi nấng suy nghĩ tiêu cực, với lòng oán trách, lấy oán báo oán, muốn nhận mà ko muốn ban ra theo kiểu film Tầu, rồi sẵn sàng ăn miếng trả miếng bất cứ lúc nào để thể hiện cái TÔI, để sẵn sàng buông lời cay đắng, rủa xả nơi cửa miệng mình bất cứ khi nào có cơ hội xả thải!
Cho dù bạn chọn sống cách nào, tin hay ko tin nhận Lời xác nhận cứu rỗi và hứa của Chúa, mà vẫn tiếp tục sống với lòng vô tín, nuôi mầm tiêu cực thì Chúa vẫn hứa: Dù chúng ta thất tín, Chúa vẫn thành tín, vì Ngài không thể từ chối chính mình.(2 Ti-mô-thê 2:13)
Chúng ta hãy ghi nhớ, Chúa luôn luôn hiện diện ở xung quanh chúng ta, như đã hiện diện để chữa lành 10 người bệnh phung năm xưa; thì hôm nay bạn và tôi cũng sẽ được lành bệnh khi cầu xin tới Ngài, nhưng để sống sung mãn bây giờ và mãi mãi thì cần lòng biết ơn như người cùi cô đơn quỳ sấp trước Ngài, vì Chúa luôn hiện hữu chỉ với hình hài giản dị, bình thường, Ngài sẵn sàng ban Lời phi thường cho người có lòng cung tiến lời TẠ ƠN.
❤God Blessings?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.