YẾU TÍNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

“Đức Giêhôva lại phán hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá huỷ người vô cớ. ” (Gióp 2:1-10)
Đau khổ nhất của Gióp đó là lòng NGHI NGỜ vào sự TỂ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA CHÚA – đây là sự thảm bại lớn nhất trong cuộc đời của Gióp. Nhưng tới đoạn 28 sách Gióp, Đấng Chúa Thần mới hiện ra để mở mắt cho Gióp nhìn thấy nền của địa cầu, bờ đê chắn nước tràn vào các vùng đất đượm sữa và mật, cho Gióp cảm nghiệm khí Oxy để thở nuôi sự sống và v.v….Khi thấy được những điều đó Gióp thốt lên rằng “Trước con chỉ NGHE về CHÚA, còn bây giờ thì con đã NHÌN THẤY CHÚA….xin Chúa tha thứ vì lòng nghi ngờ của con!”…
Trong bối cảnh ngày nay lòng ngay thẳng và lương thiện thật vô cùng xa sỉ, mọi tập đoàn, công ty, cơ sở, tổ chức xã hội, cũng như trong hội thánh… rất cần những người lãnh đạo có yếu tính ngay thẳng và lương thiện để phát triển tổ chức.
Nhiều người đã lý luận: Ngay thẳng và lương thiện tại sao lại quan trọng vậy? Chỉ cần người tin và kính sợ Chúa là đủ rồi mà?!
Phần kinh thánh trên cho biết Gióp phải đối diện với sự tàn phá không thương tiếc của Satan, ngoại trừ không được đoạt mạng sống của Gióp. Tuy nhiên ngay cả với mạng sống thì Gióp cũng không màng tới, vì sự sống chẳng phải của Gióp có quyển sở hữu, mà sự sống là của Chúa. Gióp đã vững vàng với đức tin kiên định cho dù không có Chúa thì ông vẫn quyết không quỳ gối, mà đứng vững ngay thẳng với mụch đích cao thượng để chờ phát quyết của Đấng tạo hóa.
Ta xem yếu tính sống của Gióp mà Chúa đã kết luận ông thật trọn vẹn:
1. LƯƠNG THIỆN
2. NGAY THẲNG
2. KÍNH SỢ CHÚA
Với nền tảng sống này, Gióp đã cho hậu thế chiếc đòn bẩy để sống hy vọng với lòng ngay thẳng – lương thiện vì biết rằng Thiên Chúa luôn chủ động trong mọi kế hoạch cho mỗi cuộc đời chúng ta, để ta cậy sức Chúa ban mà có thể sống:
1. Quyết không làm điều bất lương và lánh khỏi điều ác. Không giả dối hay tham lợi dơ bẩn.
2. Bền đổ trong đức tin trước bối cảnh xã hội đen tối và tại họa bất ngờ.
3. Vững vàng với mụch đích rõ ràng và vượt qua mọi nguy khốn, ngèo khó, bệnh tật, mạng sống, danh lợi trong sự vu khống và tàn phá khủng khiếp của các thế lực thù địch.
Ngày nay nhiều người mang danh Cơ Đốc Nhân, thậm trí nhiều lãnh đạo Giáo hội luôn miệng hùng hồn rằng” tôi kính sợ Chúa, tôi tin Chúa…” nhưng khi đề cập tới 2 yếu tính LƯƠNG THIỆN – NGAY THẲNG đi trước sự KÍNH SỢ CHÚA, thì sao thật ít vô cùng những người giống Gióp ở trong vòng các lãnh đạo trong xã hội nói chung , và Giáo hội của Chúa nói riêng, chưa kể đến nhà nhà, người người quanh ta!?
Thậm tệ hơn người ta đã không còn kiên nhẫn đức tin vào lời hứa chu cấp mọi phước hạnh từ chính Con một của Cha là Thiên Chúa toàn năng với mụch đích cao thượng, mà lại dẫn nhau với mụch đích đi tìm phước, tìm tiền từ các tổ chức con người như mình và tầm nhìn xa tới miếng “bánh mì và củ cà rốt”, khi thấy họ có thể quỳ gối xì sụp để xin được thương xót.
Xin Chúa Thánh Thần soi dẫn cho ta hiếu rõ ý muốn và mụch đích chính yếu của Cha Thiên Thượng.
Xin Cha thêm sức, thêm ơn để chúng ta luôn sống với lòng ngay thẳng và lương thiện giữa cảnh đời tha hương.
Câu hỏi suy ngẫm:
1. Bạn có muốn làm việc và sống dưới sự lãnh đạo của người luôn tuyên xưng “tôi tin Chúa, tôi kính sợ Chúa!” nhưng lại sống không có lòng ngay thẳng và lương thiện không?
2. Trong bối cảnh ngày nay sự giả dối, bất nhân v.v…lên ngôi thì chính Bạn có lòng sống ngay thẳng và lương thiện không?
3. Bạn đã và đang sống với mụch đích chính yếu của cuộc đời với tầm nhìn như thế nào trong sự biết ơn Chúa?
Ps. Hình Súng không thể bảo vệ được bầu trời bình yên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *