KINH THÁNH BẢN TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH (2)

Vấn đề phiên âm tên và danh xưng của Chúa Cứu Thế

LCV – Khi đề cập đến những điều cần hiệu đính, Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính 2010 có đề cập đến “cách phiên âm danh xưng của Chúa là Jêsus Christ cũng chưa hợp lý vì một nửa thì phiên âm theo âm tiếng Pháp. Tuy nhiên vì cách phiên âm này đã quen dùng lâu ngày trong Hội thánh nên Bản Hiệu đính vẫn giữ như cũ và đề nghị đọc là Giê-xu Cơ-rít hoặc dùng danh xưng Giê-xu Cơ Đốc thì hợp lý hơn. Cũng vậy, Đấng Christ đọc là Đấng Cơ-rít hoặc Đấng Cơ Đốc.” (Trang vii – Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Tóm lại là sở dĩ không hiệu đính tên và danh xưng của Chúa Jêsus Christ thành Giê-xu Cơ Đốc hoặc Giê-xu Cơ-rít là vì “đã quen dùng lâu ngày trong Hội thánh”. Dù giữ nguyên Jêsus Christ, (Đấng) Christ, nhưng khi đọc thì Ban Hiệu Đính lại đề nghị đọc là Giê-xu Cơ-rít hoặc Giê-xu Cơ Đốc, Đấng Cơ-rít hoặc Đấng Cơ Đốc. Không hiệu đính bằng chữ viết trên văn bản mà đề nghị độc giả tự hiệu đính khi đọc văn bản thì thật là vòng vo, rắc rối, gây băn khoăn khó xử cho độc giả.

Chẳng lẽ chỉ vì một thiểu số người Việt “đã quen dùng lâu ngày” mà bỏ qua tất cả người Việt khác. Chẳng lẽ Kinh Thánh tiếng Việt chỉ dành cho những người Việt tin Chúa lâu năm trong Hội thánh? Kinh Thánh tiếng Việt là bức thư Đức Chúa Trời gởi đến tất cả người Việt chớ không phải chỉ dành cho một số ít người Việt tin Chúa lâu năm. Người Việt chỉ đọc danh xưng của Chúa đúng khi chúng ta hiệu đính đúng. Là những người có đặc ân biết Chúa Giê-xu, biết Kinh Thánh và tin Chúa trước, chúng ta có trách nhiệm truyền đạt tên và danh xưng của Chúa sao cho dễ hiểu, dễ đọc, dễ phát âm vì được Việt hoá hoàn toàn.

(Còn tiếp)

Oaktreevu