BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (7) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

ĐIỀU XVI: Lãnh Đạo Xã Hội

Hội thánh chúng tôi dạy rằng luật pháp của chính quyền hợp pháp là công việc tốt lành của Đức Chúa Trời. Họ dạy rằng Cơ Đốc nhân có quyền để: nắm giữ chức vụ trong chính quyền, phục vụ như những quan án, xét xử các vấn đề theo luật của quốc gia và những luật hiện hành khác, qui định những mức hình phạt, ký kết trong chiến tranh,  phục vụ trong quân đội, ký những hợp đồng hợp pháp, giữ gìn tài sản, tuyên thệ rước tòa án khi quan tòa yêu cầu, một người đàn ông đi cưới vợ, hay người nữ cần phải kết hôn (Rô-ma 13; I Cô-rinh-tô 7:2).

Hội thánh chúng tôi lên án phái Anabaptists đã ngăn cấm các Cơ Đốc nhân giữ các chức vụ trong chính quyền. Họ cũng tố cáo những người này đã không đặt mình trọn vẹn vào vị trí của người Tin lành trong sự kính sợ Đức Chúa Trời và trong đức tin, nhưng lại muốn có những chức vụ trong chính quyền. Vì Phúc âm có dạy rằng sự công chính đời đời thì ở nơi tấm lòng (Rô-ma 10:10). Đồng thời, nó cũng không buộc phải từ bỏ những địa vị trong xã hội hay gia đình. Phúc âm đòi hỏi chúng phải duy trì như là những mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Và đó là tình yêu phải được thể hiện như là những mạng lịnh. Do đó, các Cơ Đốc nhân cần phải vâng phục những luật lệ trong xã hội. Chỉ ngoại trừ trường hợp họ bị buộc làm điều sai trái, thì họ thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta (Công vụ 5:29).

ĐIỀU XVII: Sự Trở Lại Để Phán Xét Của Đấng Christ

Hội thánh chúng tôi dạy rằng trong ngày cuối cùng của thế giới, Đấng Christ sẽ hiện đến để phán xét và kêu tất cả những người chết sống lại (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-5:2). Ngài sẽ ban cho những người tin Chúa sự sống vĩnh cửu và sự vui mừng mãi mãi, nhưng Ngài sẽ đoán phạt những người không tin và ma quỉ bởi sự đau đớn không dứt (Ma-thi-ơ 25:31-46).

Hội thánh chúng tôi không đồng ý với phái Anabaptists, là những người nghĩ rằng những hình phạt dành cho những người bị phán xét và ma quỉ có lúc sẽ chấm dứt.

Hội thánh cũng lên án những người truyền rao những quan điểm của người Do thái cho rằng, trước khi sống lại từ trong kẻ chết, những người tin kính sẽ sở hữu vương quốc của trần gian, còn những người không tin sẽ bị áp bức ở khắp nơi.

ĐIỀU XVIII: Ý Chí Tự Do

Hội thánh chúng tôi dạy rằng ý chí của một con người có sự tự do để lựa chọn sự xưng công nghĩa theo đời này, và để làm những việc của lý trí. Nó không có quyền năng, cũng không có Đức Thánh Linh, để thực hiện sự công nghĩa của Đức Chúa Trời, được gọi là sự xưng nghĩa thuộc linh. “Vì người có tánh xác thịt không nhận được những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 2:14). Sự công chính này được thực hiện ở trong lòng khi nhận được Đức Thánh Linh qua Lời Chúa (Ga-la-ti 3:2-6).

Đây là những gì Augustine đã nói trong cuốn Hypognosticon, quyển III:

Chúng ta biết rằng mỗi con người đều có ý chí tự do. Đó là sự tự do có suy xét của lý trí. Điều này không có nghĩa là nó không cần Đức Chúa Trời để bắt đầu hoặc hoàn tất bất cứ việc gì mà phải thực hiện với Đức Chúa Trời. Đó chỉ là sự tự do trong cuộc sống này, đó là chọn để làm điều thiện hoặc ác. Điều thiện tôi muốn nói đến là những công việc phát xuất từ những việc làm tốt lành trong tự  nhiên, chẳng hạn như bằng lòng để làm việc trên cánh đồng, ăn uống, có bạn bè, ăn mặc, xây nhà cửa, kết hôn, nuôi gia súc, học những kỹ thuật tiện ích, hay bất cứ điều gì tốt được làm trong cuộc sống này. Vì tất cả những điều này phụ thuộc vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Chúng phát xuất từ Ngài và hiện hữu qua Ngài. Những việc làm chẳng hạn như thờ lạy hình tượng, phạm tội giết người… và tôi gọi đó là điều ác.

Hội thánh chúng tôi lên án tà giáo Pelagians và những người dạy dỗ rằng chúng ta không cần có Đức Thánh Linh, chỉ bởi năng lực của xác thịt, chúng ta có thể yêu mến Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi điều khác và thực hiện trọn những mạng lịnh của Ngài. Cho dù bản tánh xác thịt có thể bằng cách nào đó thể hiện hành động ra bên ngoài (có thể là không nhúng tay vào trộm cướp hay giết người), nhưng nó không thể sản sinh ra những hành động ở bên trong, chẳng hạn như kính sợ Chúa, tin cậy Ngài, giữ mình trong sạch, kiên nhẫn…

(còn nữa)