BỆNH VIỆN UNG BƯỚU Tp.HỒ CHÍ MINH MONG CÓ NHIỀU NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ ĐẾN CHỮA ĐỂ 1.600 YBS.NV CÓ TIỀN THƯỞNG TẾT

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU Tp.HỒ CHÍ MINH MONG CÓ NHIỀU NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ ĐẾN CHỮA ĐỂ 1.600 YBS.NV CÓ TIỀN THƯỞNG TẾT
Tôi đọc bài báo thấy vị bác sĩ này thổn thức như vậy thì thật không thể kiên nhẫn được. Sau tưởng mắt hoa đọc sai rồi tôi đọc lại thì vẫn đúng vậy…ôi thật là xót xa ngành Y tế Việt Nam đến Thứ trưởng, cục trưởng và giám đốc BV to nhất nước bán thuốc Ung Thư giả, kê khống giá thiết bị…giờ lại chờ tiền thưởng tết bằng những xác bệnh nhân UNG Thư hay sao???
Và đây lời Chúa đã phán dạy thời kỳ cuối : “Hãy rút ra bài học từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những điều nầy thì biết rằng Con Người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa. Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi cho tới khi mọi điều ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.” (https://bible.com/bible/151/mat.24.32-35)
Ps. Bộ Y tế ngồi khóc sau thì đi nhậu giải sầu, còn bệnh viện Ung Bướu thì mong chờ có nhiều bệnh ung Thư để được chia thưởng tết ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *