BỘ Y TẾ VIỆT NAM CÓ LẼ MUỐN TIÊU DIỆT TRẺ EM THỦ ĐÔ HÀ NỘI CHĂNG!?

Lợi nhuận của các hãng sản xuất vác tính hàng ngàn USD/giây, tiền lời từ vác khiến cho họ đốt ko hết nên việc vác hết đát họ vứt đi vài triệu lọ chả là gì cả.
Đặc biệt – chưa có nước nào cho phép ra hạn vác cin, nhưng Việt Nam thì BYT đã ra quyết định thêm 3 tháng lô quá đát để chích cho trẻ em Thủ Đô Hà Nội.
Hãy nhìn ra Ysơrael, USA, Anh, Lào….đều tiêu hủy khi vác cận đát (xem hình) lẽ nào họ ngu ?!
Kinh thánh đã chép rằng : “Người tin kính đã biến mất khỏi xứ, Không còn người ngay thẳng giữa loài người, Chúng nó thảy đều rình rập để gây đổ máu, Anh em trong nước giăng lưới săn bắt nhau. Tay chúng khéo làm điều ác, Các quan chức đòi của hối lộ, Các thẩm phán xét xử vì tiền, Người quyền thế nói lên dục vọng của riêng mình, Và chúng cùng nhau dệt mưu bầy kế. Người tốt nhất trong bọn chúng giống như bụi tầm xuân, Người ngay thẳng nhất, như hàng rào gai gốc. Ngày mà những người canh gác của ngươi báo trước, Ngày trừng phạt các ngươi, đã đến. Bấy giờ chúng sẽ hoảng sợ cuống cuồng.” (https://bible.com/bible/449/mic.7.1-4)
Xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *