CON BUÔN BỘ Y TẾ MUA VÁC SIN…..CẬN ĐÁT

Tổng số nhập ngày 21/11/2021: 2.960.100 liều
Giá bán của hãng 19,5 Eu
Tổng giá trị lô hàng: 57.721.950 Eu
Bằng chữ: (Năm mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm năm mươi Eu)
Tỷ giá: 26.476,54
Tổng giá trị quy đổi hơn Một nghìn năm trăm tỷ.
Không biết là hợp đồng này ký qua đơn vị nào. Đại diện nhập và đàm phán giá là ai. Nhưng chắc chắn một điều đây là tiền Ngân sách NN.
Mua hàng cận date này không biết được chiết khấu hay giảm giá bao nhiêu phần trăm nhỉ??????
Có lẽ 90% là vĩ đại nhất – buôn quả giầu vô cực!
Đề nghị cơ quan CSĐT Bộ Công An cần vào cuộc để điều tra hợp đồng mua bán và thanh toán này.
Lần trước lô vác sin đã đẩy nhanh về Ninh Bình và Hà Nam thì đây lại lặp lại với Vác sin này.
Lần này là tiêm cho trẻ nhỏ đấy thưa quý vị.
Củi tươi là đây chứ đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *