ĐÃ PHÁT HIỆN RA HỔ TRÙM CUỐI TẠI THÀNH PHỐ BÁC HỒ – DO CẠP ĐẤT NHIỀU NÊN SÚN HẾT RĂNG và MẶC CẢ ÁO TÙ

Nhìn các tượng cọp hổ linh vật năm 2022 là biết ngay tình trạng xã hội tại VN năm 2022 này sẽ vừa đói khát, vừa độc ác, và rất nguy hiểm cho mọi người.

Điềm báo qua linh vật cũng là “nhìn trái biết cây” để ta thấy nền móng văn hóa đã bị sụp đổ hết rồi. Hổ mỗi tỉnh mỗi khác, ứng với não bộ đạo đức của các quan đầu tỉnh thành ấy mà ra đủ kiểu hổ. Có những nơi còn trang trí chậu hoa nở ngược và đèn màu nơi ngã ba vũng áng…tới mức ko thể tin nổi.

Trong kinh thánh đã trình thuật về điềm báo cho vua Nê-bu-cát-nết-sa sẽ hóa thành súc vật khi vua bắt thần dân làm những việc vô đạo đức và cướp quyền của Chúa như sau :

“Hỡi vua, nầy là lời giải, và nầy là mạng-định của Đấng Rất Cao, đã đến trên vua, chúa tôi: Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ-ở vua sẽ ở giữa những thú-vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm-nhuần sương-móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận-biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận-biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng-nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân-thể vua phải thấm-nhuần sương-móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim-chóc.” (https://bible.com/bible/193/dan.4.1-37)


Hãy nhìn xem việc Chúa làm trong những ngày tới để hạ lòng khiêm nhường tạ ơn Cha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.