DẤU HIỆU NGÀY TẬN THẾ

Liên tục trong những ngày gần đây, khủng bố, chiến trang, dịch lệ, đói kém, thiên tai đã xảy ra ở nhiều nơi. Đặc biệt ôn dịch xâm lấn khắp mọi nơi , mọi nhà, mọi người làm cho cả Thế giới chấn động ngả nghiêng. Người chết, công ty phá sản….và các nhà khoa học vẫn bó tay trước virus Covid-19 !
Tưởng như loài người càng tiến bộ, càng văn minh, sáng tạo thì nhân gian sẽ càng bình an, để hưởng thụ vật chất do mình tạo thành. Nhưng, hình như tất cả đang bắt đầu đi ngược lại sự văn minh nhân loại!
VÂNG, ĐÓ ĐÃ LÀ SỰ THẬT!
Xin chia buồn cùng các gia đình có thân nhân qua đời vì ôn dịch; Nguyện xin Chúa an ủi những gia đình có thân nhân thiệt mạng và ban cho họ sự bình an của Ngài! amen
*************************
Hôm nay ngày Chúa Nhật 14/11/2021, theo lịch Giáo hội Toàn cầu đều cùng đọc Đanien 12:1-3 và Phúc Âm theo thánh Mác 13:1-13, cùng thánh thư Hêbơrơ 10:11-25. Một sự trùng hợp ngỡ ngàng tại thời điểm mà ở đâu cũng như gần tận thế. Lời Chúa Jesus răn dạy. Phải chăng dấu hiệu ngày của Chúa đang đến gần?
* “Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu.(b) 2 Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời….” (Đa-ni-ên 12:1-3)
* “Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa thầy, hãy xem đá và các nhà nầy là dường nào! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi thấy các nhà lớn nầy ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa: Cả thảy đều đổ xuống!….Vì dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi….. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta; song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. (Mác 13:1-13)
Tiếp ngay Phúc Âm là Thánh thư cửa sứ đồ Phao-lô viết rằng:
* “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hêbơrơ 10:23-25)
Tất cả những biến cố tang thương, mất mát và ly biệt đều là dấu hiệu của sự thay đổi mới như người đàn bà chuyển dạ, “song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu.”(Mác 13:13)
Câu hỏi suy nghiệm:
+ Bạn nghĩ gì về sự trùng hợp giữa lịch đọc Phúc Âm của giáo hội và những biến cố hiện nay?
+ Bạn đã chuẩn bị những gì cho sự xáo trộn trật tự của thế giới, có thể sự đàn áp, vu khống, bắt giam đến chính bạn?
+ Ngày của Chúa gần đến rồi, bạn còn siêng năng và trung tín nhóm lại, sẵn sàng gạt bỏ mọi riêng tư để thờ phượng, học kinh thánh và cầu nguyện, thăm viếng…. hay bạn thuộc vào đội ngũ ” bỏ nhóm lại như những kẻ quen làm”?
God Blessing
Ps. Bài Phúc Âm hôm qua ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *