TRẢ LẠI SỰ CÔNG CHÍNH CHO NGƯỜI CÔNG CHÍNH

?Bài của Mr NChuong Matthew ?
(14/11 lễ kính “117 Thánh tử vì đạo tại VN”; ngày 24/11 tới đây lễ kính này diễn ra ở qui mô thế giới)
Dù cho trong quí bạn có những người không chia sẻ tín lý vào việc “tuyên Thánh”, cũng rất nên biết lý do bách hại những người thờ phượng Chúa Jesus là do vua quan vịn vào “tập tục truyền thống”. Oái ăm thay, tín đồ thờ phượng Chúa Jesus bị cho là “tà đạo”, rốt cuộc, đem lại nếp văn minh cho quê hương! Là sao? Mời đọc cho tỏ tường:
/1/ Cần giải ảo, trước hết, về việc tử-vì-Đạo không liên hệ đến chánh trị thực dân:
Vẫn dai dẳng cái lối biện luận cho rằng những người bị bách hại là vì… có liên hệ với thực dân Pháp (?). Cái này là “gắp lửa bỏ tay người”, ác đức hết sức, gieo oan không thể tưởng!
Quí bạn có biết, chỉ trong vòng gần một thế kỳ rưỡi (từ năm 1740 đến năm 1883) ước khoảng 130.000 người cho đến 300.000 người bị bách hại, tử hình chỉ vì “tội” theo đạo Công giáo! Con số tàn sát phải nói là khủng khiếp!
Trong số đó, chỉ mới có 117 vị được tuyên hiển Thánh tử vì đạo (bởi Giáo hội Công giáo hoàn vũ), bị giết trong các đời vua chúa sau đây:
2 vị dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767)
2 vị dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782)
2 vị do sắc lệnh của vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
58 vị dưới thời vua Minh Mạng (1820-1841)
3 vị dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847)
50 vị dưới thời vua Tự Đức (1847-1883)
Hết thảy các đời từ chúa Trịnh Doanh, chúa Trịnh Sâm, vua Cảnh Thịnh, vua Minh Mạng cho đến vua Thiệu Trị bách hại đạo Công giáo đều xảy ra TRƯỚC khi người Pháp nổ súng xâm lấn nước Việt (1858)!
Không lẽ những người Công giáo bị giết dưới đời chúa Trịnh Doanh hồi năm 1740 là vì mắc tội… “hiện hồn về, bắt tay” với quân Pháp mà mãi hơn một thế kỷ sau mới xuất hiện (1858)?
Không lẽ tín hữu Công giáo bị sát hại bởi sắc lịnh của vua Minh Mạng (1820-1841) là do có thuật “chết rồi, sống lại để… giao du” với Pháp sau đó những hơn ba mươi năm?
Mà ngay cả dưới đời vua Tự Đức (1847-1883), trong tất cả các chiếu, dụ của vua bách hại người theo Công giáo đều không có nội dung nào dính dấp đến chống đối luật nước. Thậm chí ngược lại, như vào năm 1864 ngưng bách hại, vua Tự Đức hạ Dụ rằng: “sự trung thành của người Công giáo đối với đạo và luật nước đã làm trẫm hết sức khâm phục”!
Chính nhà vua Tự Đức tán dương người Công giáo là “trung thành với luật nước”, tức luật của triều đình.
(đời sau bỗng dưng có đám người đi … nhét chữ vào miệng vua Tự Đức khi cho rằng vua sát hại người Công giáo vì họ chống đối luật nước ?!)
/2/ Vậy, vua quan sát hại những người thờ phượng Chúa Jesus là bởi lý do nào? Hoàn toàn thuộc về sự khác biệt trong quan niệm tin ngưỡng, tập tục “truyền thống”.
Các vua quan bắt tín đồ thờ phượng Chúa Jesus phải bước qua cây Thập giá: tuân lịnh thì sống, trái lịnh thì chết.
Thấy gì? Rõ rành đây thuần túy là sự bách hại về mặt tín ngưỡng tôn giáo.
Các đời vua quan hồi đó chưa biết đến, nói thẳng là “hủ lậu”, về quyền tự do lựa chọn tôn giáo căn bản & chính đáng trong quảng đại quần chúng.
Học giả Trần Trọng Kim, trong cuốn “Việt Nam sử lược”, nhận định: “Đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán, lại đem làm tội những người đi giảng đạo. Sức đã không đủ giữ nước mà cứ làm điều tàn ác!”.
/3/ Chỉ vì không thuận theo vài tập tục “truyền thống” thì bị đấu tố, lôi ra giữa đàng, phải bị giết chết (!). Thật là hủ lậu, vô nhân đạo đến rợn người.
Ở đây, quí bạn chú ý đến 2 “truyền thống” phổ biến trong lòng xã hội VN thế kỷ 18, 19. Đó là:
3a) Tín lý của Đạo thờ phượng Chúa tuyên xưng, rằng: từ người nông dân chân lấm tay bùn cho đến bực vua quan quyền quí đều BÌNH ĐẲNG VỀ PHẨM GIÁ – bởi vì “mọi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa”.
Tín niệm này khiến cho não trạng truyền thống coi “vua là con Trời” làm sao chấp nhận cho nổi! Giới vua quan triều đình thì đâu thể ngang hàng về phẩm giá với dân đen!
Đạo Công giáo mang suy nghĩ đó rao giảng cho dân đen ở nước Việt, có khác nào làm cho sự tôn quí của “con Trời” (thiên tử) mất uy linh, gây tổn hại đến quyền lực của vua?
3b) Tín niệm thờ phượng Chúa rao giảng hôn nhơn “một vợ một chồng”, quả là HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC với “truyền thống” chế độ đa thê trong xã hội VN bấy giờ, vua quan được phép có nhiều vợ chánh thức cùng lúc.
Dân đen mà càng theo Công giáo thì họ sẽ càng nhận thấy vua quan đa thê là “lỗi Đạo Chúa”! Vua quan nước Việt thời bấy giờ làm sao chấp nhận cho nổi họ bị chê trách là “lỗi Đạo”?
Thấy gì? Hôn nhơn “một vợ một chồng” mới thực là não trạng văn minh! (còn đa thê lại là một truyền thống cần phải bị xóa bỏ, và quả thật – như chúng ta đang thấy – đã bị hủy bỏ!).
Đem lại phép văn minh trong hôn nhơn, lại bị cho là “tà đạo”, oái ăm vậy đó!
/4/ Theo đạo Công giáo là vì lợi lộc vật chất (?):
Một lần nữa, quí bạn cần gìn giữ cái nhìn khách quan về lịch sử. Gần một thế kỷ rưỡi bị bách hại, TRONG THẾ KỶ 18 VÀ THẾ KỶ 19, từ chúa Trịnh Doanh cho đến vua Tự Đức, hễ ai theo Công giáo là rước lấy nguy cơ không toàn thây, mạng sống bị đe dọa.
“Lợi lộc” nào ở đây, ngoài cái chết?
Trong rất nhiều cuộc bách hại, tín hữu Công giáo nào mà chấp nhận bước qua thập giá, chẳng những không bị giết chết lại còn được thưởng nén bạc nén vàng. Ta nói, từ bỏ đạo Công giáo thì mới có lợi lộc đó đa!
Hồ đồ đến vậy (“theo Công giáo thì được cơm ăn, lợi lộc”) mà cũng ráng tuyên truyền lếu láo cho bằng được.
TẠM THAY LỜI KẾT
Hàng trăm ngàn người VN theo đạo Công giáo bị bách hại, đó đã là một thảm trạng khủng khiếp dành cho người công chính.
Đã vậy còn bị gán cho đủ thứ tội tình bởi tâm địa kích động thù hằn. Người công chính bị gieo rắc oan khiên.
Ta nói, quí bạn bất luận theo tôn giáo nào mà MANG TÂM ĐẠO CHƠN CHÁNH, ắt quí bạn hiểu CẦN THÁO GỠ MỌI OAN KHIÊN (*).
Có làm như vậy thì mới khỏe khoắn cho tâm trí lẫn tâm hồn ./.
—————————————————————
(*) Còn về “đạo ông bà”? Mời đọc bài giải ảo, gỡ bỏ ngộ nhận, oan khiên: https://www.facebook.com/nguyenchuong158/posts/1316549538779023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *