HÀNH TRÌNH MỖI NGÀY CỦA ATM THUỐC FO TÔI YÊU SÀI GÒN

Thương tặng các tình yêu của tôi clip này để chúng ta cùng cúi đầu tạ ơn ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG, là Cha Thánh của chúng mìmh, vì Cha đã trao cho chúng mình ơn gọi làm tông đồ giữa bầy ôn dịch giết người không tiếng khóc thương.
Phía trước, ngày mai, chung quanh ta và ở xa SÀI GÒN đang rất nhiều mảnh đời nghiệt ngã, họ bị liệt vào FO, F1 và bị đưa đi vào nơi trại tập trung đậm đặc virus Delta….khỏe thì họ về với mẹ, yếu thì họ ra đi không lời tạ từ người thân…còn về phần chúng mình, anh em hãy tin cậy nơi Chúa và hãy thỏa lòng với kết quả hiện tại vì Chúa luôn dạy chúng mình rằng : “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5)
Xin tặng các tình yêu clip bé bỏng này để nhớ hơn 3 tháng tại SÀI GÒN nhé anh em Hồng Nghĩa , Phong Quang Hoàng , Huỳnh Thị Minh Thư , Nguyễn Nhung Jolie , Lê Hoài Anh , Nguyễn Dinh , Hien Le , Hien Vuthiminh , Loan Xuan Vo , Phuong Van Tan , Hoàng Nguyễn cùng…anh em gởi cho Team nhé.

God Blessing