HOMESCHOOLING MỘT HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHUẨN NHẤT VỀ ĐẠO ĐỨC – NHÂN CÁCH – KIẾN THỨC TRÊN NỀN TẢNG KINH THÁNH

Tôi biết đến các Thầy Cô người Philippin đã gần 4 năm, đây cũng là thời gian các con tôi được theo học hệ thống giáo dục theo mẫu hình của Chúa Jesus với lớp học đầu tiên là 12 môn đồ, họ đều bắt đầu học với Thầy Jesus khi đang là các ngư phủ, thu thuế ở các lứa tuổi…vậy mà chỉ 3 năm theo học 12 học trò của Thầy Jesus đã làm thay đổi dòng lịch sử và nền tảng sống của xã hội khắpThế giới, kết quả này tới nay chưa một kẻ độc tài, nhà khoa học chống lại Chúa có thể bài bác được nền tảng đạo Đức và nhân cách sống yêu thương người lân cận như chính mình ở những người Tin Kính Chúa chân chính !
Nay các con phải chia tay Thầy Mark và đưa Thầy về Philippin sau những năm tháng hết lòng vì một tương lai cho các con. Thầy Mark rất hiền rất chịu nhiệt với các con cho dù nhiều khi các con rất bướng lại lười học…tuy vậy Nguyễn Bobby và Tim Nguyễn lại rất quý thầy, họ luôn nhắc tên Thầy khi trò chuyện với tôi.
Tôi vẫn nuôi Hy Vọng về ngày mai ở VN sẽ áp dụng nền tảng giáo dục Cơ đốc vào xã hội, thì chỉ 20 năm sau các con lớn khôn lúc ấy Việt Nam sẽ sánh vai với các cường quốc Năm Châu về cả đạo đức phẩm chất và kiến thức…nhưng sẽ cực kỳ khó vì bóng tối sẽ luôn kỳ thị ánh sáng cho đến bao lâu những mầm non như các con đây kết trái ra nhiều hạt giống gieo ra trong năng quyền của Chúa.
God Blessing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.