KHÔNG ẢNH – NHẬT BẢN TRƯỚC VÀ SAU ĐỘNG ĐẤT

NHỮNG BỨC KHÔNG ẢNH LIỀN NHAU, SO SÁNH TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN QUÉT QUA.
ua
(Miyagi là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ động đất – sóng thần
)

IshinomakiNatoriSendai
Sendai


Yuriage

Arahama

Ishinomaki

Sân bay Sendai

Khu vực Arahama ở Sendai đã trở thành bình địa khi nhà cửa bị cuốn trôi gần hết:
Tương tự là khu vực Fujitsuka, vốn hiền hòa và nên thơ trước trận động đất:
Nhà cửa ở Yuriage thuộc Natori bị xóa sổ hoàn toàn:
Hình ảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima trước và sau vụ nổ:
Miyagi là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ động đất – sóng thần:

Nguồn: Ishinomaki

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG