LỄ THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG

Ngày Chúa nhật vào lúc 09:30, 14/11/2021
? Dẫn Chương Trình: Thầy Xuân Năm
? Chủ Lễ: Mục Sư Kiêm
? Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Kiêm
? Đa-ni-ên 12:1–3
? Thi thiên 16;
? Hê-bơ-rơ 10:11–25
? Mác 13:1–13
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtobe Link trực tiếp ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *