LÝ DO Mr.TRẦN THÊM ĐỀ XUẤT BỎ NỘI DUNG “TIÊN HỌC LỄ – HẬU HỌC VĂN” VÌ CHÍNH ÔNG ĐÃ ĐẠO VĂN CỦA CỐ LINH MỤC LƯƠNG KIM ĐỊNH

Anh em hãy tìm đọc các công trình nghiên cứu triết học, văn hóa dân tộc, các tài liệu văn học của Cố Linh mục dòng Đa Minh Lương Kim Định trước nhất, sau thì đọc các luận án, tài liệu của ông Thêm thì biết rõ ông Thêm đã đạo văn 99% của Cố Linh mục Lương Kim Định, nên ông Thêm thuộc hàng tổ sư của làng văn hóa đạo văn ở VN, nên giờ về già ông ấy thấy dằn vặt quá thành ra đề xuất bỏ luôn Tiên…Hậu cho nhẹ lòng.
Vua Sa-lô-môn dạy rằng : “Một tên vô lại, một đứa gian hiểm, là kẻ đi đây đó nói dối luôn mồm. Mắt liếc ngược xuôi, chân khèo làm dấu, tay chỉ chỏ ngấm ngầm ra hiệu, lòng dạ bất chính, luôn luôn nghĩ độc kế hại người, mở miệng ra là gieo bất hòa xích mích. Vì thế tại họa sẽ thình lình ập đến trên nó; trong chốc lát nó sẽ vỡ tan và không thể nào hàn gắn lại được.”
Tiểu sử của Linh mục Lương Kim Định https://vi.wikipedia.org/…/%C4%90a_Minh_L%C6%B0%C6%A1ng…
God Blessing
Ps. Xem ông Thêm đính chính bỏ tiên hậu ở bài dưới comments ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *