MẠO HIỂM

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa và mạo hiểm. Lãnh vực nào cũng vậy : kinh tế, chính trị, giáo dục, thương mại… Lãnh vực đức tin cũng không loại trừ.
Với những lãnh vực trên, không ai dám chắc rằng sẽ thành công khi mạo hiểm. Còn lãnh vực đức tin thì luôn bảo đảm một kết quả tốt đẹp khi mạo hiểm.
Ta cùng kể lại vài nhân vật được sử sách ghi lại mà thán phục, ca tụng, vì sự mạo hiểm của các ngài.
1. Abraham: tử bỏ quê hương, xứ sở để đến vùng đất Chúa hứa
– Lời hứa là đất chảy sữa và mật ong
– Lời hứa là con cái đông như sao trên trời như cát dưới biển
– Lời hứa là miêu duệ sẽ mãi mãi trường tồn
2. Môise:
– Dám trở lại cứu dân Israel ngay tại nơi mình sinh sống
– Dám đối diện với sức mạnh của vua Pharaôn
– Dám cùng sống chết với dân trong hành trình đi qua sa mạc
3. Các môn đồ
– Dám tử bỏ nghề nghiệp, bạn bè để theo ông Giê-xu
– Dám từ bỏ họ hàng lối xóm để theo thầy Giê-xu
– Dám từ bỏ vợ con để theo Chúa Giê-xu
– Dám từ bỏ mạng sống mình vì Chúa Cứu Thế Giê-xu
4. Phi-e-rơ
– Dám lên tiếng kêu Thầy Giê-xu trong đêm vắng ngoài biển
– Dám xin để được đi trên mặt biển lúc gió lớn
– Dám đưa tay để nắm lấy tay Thầy Chí Thánh
5. Giôi-sép
– Dám ở lại chứ không trốn đi để đến một nơi theo ông toan tính
– Dám đón nhận Maria về làm bạn.
– Dám chấp nhận thực tế khó hiểu khi sống cùng Maria
6. Maria :
– Dám đón nhận lời sứ thần truyền
– Dám chấp nhận trở thành người tôi tớ của Giê-hô-va
– Dám xin vâng để làm theo Thánh ý Người.
Thiên Chúa là Đấng Mạo hiểm
Xét cho cùng Thiên Chúa mới là Đấng vô cùng mạo hiểm.
– Ngài dám chia sẻ sự tốt lành cho con người mà rất có thể con người làm xấu đi.
– Ngài dám trao tự do cho con người mà rất có thể con người sẽ lạm dụng nó.
– Ngài dám cho con người cộng tác vào chương trình cứu độ thế nhân mà rất có thể con người sẽ làm hỏng chuyện lớn.
– Ngài dám chấp nhận Maria – đại diện cho những con người mỏng giòn yếu đuối cộng tác với Ngài mà kết quả chưa thể biết trước.
– Ngài dám trao kho tàng ơn cứu độ, nguồn ân phúc từ trời là Đức Giê-xu cho Maria cưu mang và bảo dưỡng.
– Ngài dám để cho Con Một nhập thể rồi lại nhập thế mà nguy cơ bị chống đối chém giết lại không nhỏ.
– Ngài dám để cho người đời kinh chê con mình vì mù quáng, vì kiêu căng.
– Ngài dám để cho con người thành công khi giết Con Thiên Chúa để ân sủng được ban xuống, sự sống được phát sinh.
– Ôi Thiên Chúa thật mạo hiểm!
THANH THANH