NGÀY 25/7. KINH NGHIỆM NĂNG LỰC

Liệu năng lực của Chúa có tác động trong tôi không?

LỜI CHÚA

Sau hết, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa nhờ năng lực vô hạn của Ngài. Hãy trang bị đầy đủ khí giới của Thượng Đế để có thể đối phó với mọi mưu kế của Quỷ vương. Vì chúng ta không chiến đấu với thịt và huyết nhưng với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và với các tà linh trên trời. (Ê-phê-sô 6:10-12 – Bản Diễn Ý)

Để có thể đối phó với những mưu kế của Ma quỷ, để có thể thắng quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này, để có thể đối phó với các tà linh, chúng ta không thể dựa vào tài năng, sức lực của bản thân mà cần phải nhờ năng lực vô hạn của Đức Chúa Trời. Điều đáng buồn là chúng ta dựa vào năng lực của bản thân thay vì dựa vào năng lực vô hạn của Chúa.

1. Đức tin. Đây là điều kiện đầu tiên. Để năng lực vô hạn của Chúa tác động trong đời sống của bạn, bạn cần có đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh chép: “Anh em hãy tự xét, xem mình có đức tin không? Anh em có nhận thấy Chúa Cứu Thế sống trong anh em, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải?” (II Cô-rinh-tô 13:5) Nói cách khác, một khi bạn là con của Chúa, đương nhiên năng lực vô hạn của Chúa tác động trong đời sống của bạn. Ông Phao-lô xem sự kiện “Chúa Cứu Thế ở trong anh em” là sự mầu nhiệm.

2. Đứng vững. Để năng lực vô hạn của Chúa tác động trong đời sống của bạn, bạn cần trang bị đầy đủ khí giới của Chúa. Người tin Chúa cần trang bị những binh giáp (khí giới của Đức Chúa Trời) được mô tả trong Ê-phê-sô 6:14-17. Đây là điều kiện thứ hai. Nhờ trang bị binh giáp thuộc linh, bạn sẽ trải nghiệm sự đứng vững (trở nên mạnh mẽ), tức là trải nghiệm đời sống thuộc linh tăng trưởng và vững vàng nhờ năng lực của Chúa.

3. Đắc thắng. Đây là kết quả bạn đạt được khi năng lực vô hạn của Chúa tác động trong đời sống của bạn. Đời sống Cơ Đốc của bạn là một cuộc chiến thuộc linh triền miên. Một mặt bạn nhờ năng lực của Chúa đối phó chống lại mọi mưu chước của ma quỷ. Một mặt bạn nhờ năng lực của Chúa để sống tích cực vì Phúc Âm, chia sẻ về Chúa Cứu Thế cho người xung quanh.

Nhờ đức tin, nhờ trang bị binh giáp thuộc linh mà bạn trải nghiệm năng lực vô hạn của Chúa tác động trong đời sống của mình với kết quả là bạn sống tích cực vì Chúa và vì sự cứu rỗi của người khác.

LỜI HỨA

Huyền nhiệm đó là Chúa Cứu Thế ở trong anh em là nguồn hy vọng về vinh quang. Cho nên chúng tôi đi đâu cũng truyền giảng về Chúa Cứu Thế, khéo léo khuyên bảo và cố gắng huấn luyện mọi người để họ đạt đến mức toàn hảo trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính vì thế mà tôi phải lao khổ đấu tranh, nhờ năng lực Chúa tác động mạnh mẽ trong tôi. (Cô-lô-se 1:27-29 – Bản Diễn Ý)

Oaktreevu