SAI LẦM

Sai lầm là một đáp ca được vang lên rền rĩ suốt dòng lịch sử của mọi dân tộc, mọi tập thể và mọi cá nhân. Sai lầm là người bạn thân thiết của loài người đến mức độ đã làm người, thì không thể không sai lầm. Errare humanuum est.

Ta thử tìm gặp nó trên đường truyền giáo. Gặp ngay. Gặp hoài.

1. Các Môn đồ sai lầm.

+ Gia-cơ và Giăng được sai đi dọn chỗ để Thầy đến. Bị từ chối. Thế là hai ông nổi sùng lên “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi nó không ?”. Hai thừa sai sai quá Bị Thầy mắng cho ( Lc 9:51-56).

+ Giăng đi truyền giáo gặp một người kia, lạ hoắc mà dám nhân danh Giêsu để trừ quỷ. Ông cấm không cho người ấy được nhân danh Thầy mình để trừ quỷ. Ông tưởng mình làm đúng, về khoe và kể công với Thầy, bị Thầy phản đối: ‘Đừng ngăn cản người ta”.Giăng làm sai mà không biết.

+ Còn Phêrô được Thầy dạy rằng : “Mọi đồ ăn đều thanh hết’ ( Mc 7: 19), nghĩa là Thầy xoá bỏ hoàn toàn ; luật thanh–uế được Môise tỉ mỉ trình bày trong Lêvi chương 11. Phêrô không hiểu, nên bị Thầy mắng là “tối dạ”. Bị mắng là tối dạ, ông vẫn tối dạ. Trên đường truyền giáo ông vẫn rao giảng Môsê với luật thanh–uế. Ông quên, hay đúng hơn ông không hiểu giáo huấn của Thầy trong Mc 7:19. Ông cứ rao giảng sai ý Thầy mãi cho tới thị kiến ở Gióppê. Ông thị kiến một cái màn có lúc nhúc những con vật mà Môsê bảo là uế ( Lv 11). Còn Thầy thì bảo là không uế ( Mc 7:19). Có tiếng từ Trời phán : “hãy giết đi mà ăn’. Ông quên Thầy để theo Môise, nên chê ngay như một phản xạ : “Không bao giờ con ăn những gì ô uế” ( Cv 10:1- 16). Dường như Phêrô đã rao giảng sai ý Chúa về luật thanh uế trong suốt thời gian mười năm.

+ Gia-cơ, trong Công đồng Giêrusalem đã giải quyết cho người ngoại trở lại khỏi cắt bì, khỏi giữ luật Môsê. Nhưng lại yêu cầu họ phải giữ một điều sai với ý của Chúa. Đó là không được ăn huyết tươi, chỉ vì huyết tươi là đồ ăn uế. Trò thì bảo là uế ( Cv 15:20) còn Thầy thì bảo là không ( Mc 7:19).

+ Toàn thể Giáo hội sơ khai đều tin rằng ngày tận thế có thể xảy ra trong thời mà nhiều người trong họ chưa nếm cái chết ( Têsa 4: 13-18). Chờ mãi. Chờ mãi nhưng chẳng thấy đâu. Tin sai. Chờ sai. Rao giảng cũng sai.

2. Chúng ta sai.

+ Trên đường truyền giáo có rất nhiều sai lầm và sai sót. Sai từ nội dung truyền giáo đến phương pháp truyền giáo. Sai từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

+ Giáo hội đã sai vì dạy tín lý cho rằng Giáo Hoàng vô tội. Còn Thánh Kinh thì nói ” Mọi người đều pham tội…”

+ Giáo hội dạy sai rằng: Mỗi ngày phải làm lễ Misa để dùng chính Thân và Máu của Chúa dâng lên cho Chúa Cha để đền tội cho những người đã chết, hầu cho họ chóng được siêu thoát. Trong khi Thánh Kinh nói: “Chúa Giê-xu chết một lần là đủ cả…là của lễ trọn vẹn…” Đâu có phải mỗi ngày Chúa phải chết.

+ Giáo hội đã sai vì Bán Bùa Xá Tội để thu tiền xây đề thờ thánh Pherô – còn bây giờ thí đi xin lễ để rửa tội cho người chết.

+ Năm 1952, Hội Đồng Giám mục Đông Dương đã bỏ một bài kinh trong sách Mục lục. Đó là kinh cầu nguyện với Thánh Phanxicô Xaviê cho người ngoại trở lại. Kinh ấy có một lời như sau: “Người ngoại sa xuống đầy dẫy hoả ngục, thì ố danh Chúa tôi dường nào!”.

+ Giáo hội càng sai hơn khi tôn thờ các tượng thần và để mặc giáo dân thờ cùng những người đã chết. trong khi giới răn thứ nhất là: “trước mặt Ta người không có thần nào khác..không được làm tượng chạm….”

+ Còn vô cùng cái sai…sai khủng khiếm là Đức tin + với việc làm lành thì mới được cứu rỗi. Trong khi Chúa Giê-xu chết là uống công sao?….

+ Cái sai vô cùng tận là: KHÔNG CHO GIÁO DÂN ĐỌC LỜI CHÚA  (THÁNH KINH) – Trong khi Thánh Kinh là thức ăn hàng ngày của con Chúa.

..V.V….

+ Sai về tín lý, sai về phương pháp truyền giáo. Sai về tín lý vì người ngoại không sa xuống hoả ngục đầy dẫy như thế. Sai về phương pháp truyền giáo, vì nếu người ngoại nghe đọc kinh ấy thì sẽ nổi giận hơn là sám hối.

+ Nhà truyền giáo De Rhodes gọi Đức Phật Thích Ca là tên gian dối ( Phép Giảng Tám Ngày, ngày thứ bốn) Sai. Sai quá chừng. Đức Phaolô VI trong thông điệp đầu tay ( Ecclesiam Suam) gọi các vị Sáng lập các tôn giáo là con đường dẫn đến chân lý. Mọi tôn giáo đều có thiện chí giải đáp những thắc mắc căn bản của con người về thiện– ác, về sống-chết, về thế giới hữu hình và vô hình…

+ Phương pháp “bàn bào’( tabula rasa) của ba trăm năm về trước là một sai lầm có tầm mức chiến lược. Dẹp bàn thờ ông bà là một trong những sai lầm ấy. Tai hại khôn lường! Đáng tiếc vô cùng !

+ Một ông y kể chuyện.
– Có một tân tòng đến thăm ngài. Ngài được thông tin trước về niềm tin vững chắc của người nữ tân tòng này. Ngài an ủi hỏi thăm.
– Chị trở lại đạo từ hồi nào vậy ?
– Con đi tới chứ con không trở lại.
– Chị nói hay quá.
– Vị Hồng y ấy dùng câu chuyện này để nhắc nhở các nhà thừa sai rằng : các tôn giáo bạn đều tốt lắm. Các tín đồ bạn đang đi trên đường ngay thẳng. Nếu họ theo đạo Chúa là họ tiến thêm một bước nữa chứ không phải là họ đi lạc mà trở lại. Cái từ “trở lại đạo”tố cáo một sai lầm tiềm ẩn trong não trạng của người Kitô hữu từ thuở nào cho đến bây giờ.

3. Sai thì đáng tiếc chứ không đáng trách

+ Thánh Giăng, Thánh Phêrô và Thánh Gia-cơ đã thấm nhuần tinh thần Cựu ước quá sâu rồi, không dễ gì các ngài đón nhận được giáo lý của Chúa, của Thầy, Đấng từ trời mà xuống. Cái luật thanh-uế đã thấm vào tâm, não và xương thịt của người Do thái . Kim ta kim tê – nhân vật chính của tác phẩm Cội Rễ, theo đạo Hồi, kiêng thịt heo theo luật Môsê. Anh nghê tởm thịt heo. Ngửi thấy mùi heo là buồn nôn. Anh sống bên Mỹ ba mươi năm mà vẫn không thể ngửi được mùi thịt heo.

+ Giáo Hội có thời chỉ vì tiền, quyền….mà lập lên tín lý để thu tiền, trục lợi…mà bây giờ bảo sửa ngay thì cũng khó. Vì tín lý đã ăn vào máu thịt kia mà.

+ Các nhà truyền giáo Âu Châu không thể hiểu được, không thể cảm nghiệm được những cái hay cái đẹp tiềm ẩn trong văn hoá Đông phương. Tám trăm năm không đi truyền giáo ( từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XVI) khi bắt đầu truyền giáo thì hành trang “ hội nhập văn hóa” lép kẹp. Đành phải sai thôi.

+ Điều sai thì phải tiếc. Tiếc vô vàn khi nhiều người phải chết trong cái sai của giới hướng dẫn họ. Kẻ hướng dẫn sai thì phải nhận hậu quả từ Chúa nơi ngày sau dốt…. Nhưng chẳng phiền trách ai vì sai lầm là căn tính của con người. Tuy nhiên phải khiêm tốn nhìn nhận những sai lầm của mình. Nhìn nhận sai lầm không phải là vạch áo cho người xem lưng, nhưng là “chứng tá của Tin mừng” để rồi biết khiêm nhường ăn năn, sửa đổi theo Lời Chúa dẫn dắt bớở Chúa Thánh Linh đi vào lẽ thật, vì: “Anh chị em sẽ biết lẽ thật, lẽ thật sẽ giải phóng anh chị em!” đó là lời của Chúa Giê-xu.

Lm. Ngô Phúc Hậu