TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN AN KHÁNH Q2

Hãy xem và tự hiểu các em tình nguyện viên thật Bình an là thế nào giữa bề đầy tràn virus Covid-19.
Họ ăn tạm, ngày nào cũng thế…
Họ ngủ ko ngon giấc vì phải đi tìm Covid-19 trốn chạy…
Họ, 19 ngày nay chưa về nhà và chưa gặp người yêu
Họ là ai?
Họ cũng là người như chúng ta…nhưng là được chọn vào chiến trường với kẻ thù gần như vô hình…xung quanh những xác người.
God Blessing