XÁC ĐỊNH LẠI

Nước Trời giống như kho báu, giống như viên ngọc… mà con người có được. Về phía con người, đó là chuyện tình cờ. Còn Thiên Chúa thì chẳng tình cờ chút nào, đây là ơn ban đặc biệt và nhưng không dành cho nhân loại. Vì kho báu này không phải do ông bà tổ tiên nội ngoại để lại, cũng không phải ta biết trước, càng không phải do mình tích góp được. Tất cả nhờ ơn Chúa. Ơn này từ trời mà có. Vì thế cần phải kiểm tra lại cuộc đời và xác định lại đời sống đức tin của mình.

Xác định lại về đức tin và ân sủng

Con người đón nhận được đức tin và ân sủng là do ân ban nhưng không của Thiên Chúa.

Con người nhận được Nước trời và sự sống đời sau là do lòng rộng rãi Chúa ban.

Con người được xoá bỏ tội lỗi, được tha thứ và cứu thoát cũng bởi lòng từ bi của Thiên Chúa.

Con người được đi vào con đường đạo đức thánh thiện cũng bởi ơn Chúa Thánh Thần mà có.

Con người được biến đổi từ xấu thành tốt, từ yếu đuối thành mạnh mẽ, từ nhu nhược thành can đảm cũng bởi Chúa Thánh Thần mà ra.

Con người tiếp cận được đạo Chúa cũng do ơn trên mà được.

Con người được dẫn đi trên đàng nhân đức, đường sự lành cũng nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Con người được nghe và hiểu được Lời Hằng Sống cũng do Chúa Thánh Thần ban cho.

Con người từ bỏ được điều xấu và làm được điều tốt cũng bởi ơn Chúa Thánh Thần mà thôi.

Con người có được đời sống bình an và hạnh phúc, tin tưởng và cậy trông, hy vọng và mến yêu cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban cho.

Con người có được nghị lực và can đảm, dấn thân và phục vụ, yêu thương và thứ tha cũng bởi trên trên ban cho.

Con người có thể chấp nhận được mọi thử thách, gian nan và oan trái của đời người cũng bởi ơn trên.

Con người có thể thắng vượt mọi cám dỗ bất chính và tội lỗi cũng nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Con người có thể sống với lương tâm ngay chính: công bằng, chính trực, thật thà cũng là nhờ ơn trên.

Con người đón nhận được công cuộc cứu độ bằng Máu Sự Sống của Đức Giêsu cũng bởi lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.

Vâng, tất cả bởi ơn Chúa ban. Tất cả là hồng ân. Ơn của Ngài đã được đổ xuống đất thấp từ trời cao, từ chính Ngài và Con yêu dấu của Ngài.

Xác định lại về việc tìm kiếm Nước Trời

Với chuyện làm ăn buôn bán thương mại, thì thương gia đi tìm và sẵn sàng đổi mọi thứ gia tài của mình để có được viên ngọc quý là đúng.

Nhưng với viên ngọc Cứu Độ thì không. Vì viên Ngọc này không phải là sản phẩm của con người. Công trình cứu độ con người của Thiên Chúa đã được khai mở từ Cựu ước sang Tân ước. Người cộng tác xưa là các tiên tri, còn thời sau hết là chính Con Thiên Chúa. Rồi công trình này còn được tiếp nối khi Ngài ưu ái cho và mời gọi con người cộng tác để làm nổi bật Quyền năng Danh thánh Tình yêu Chúa, để chia sẻ những gì mình nhận được từ trời cao cho những người xung quanh.

Vì thế, việc nhân loại đi tìm Nước Trời, dù vất vả cực nhọc đến đâu cũng là ân ban của Thiên Chúa gọi mời tham gia vào công trình cứu độ của Ngài. Và nhờ đó con người được nhận và nhận thêm ân sủng của Thiên Chúa.

Giống như mưa, con người không làm cho mưa, nhưng vẫn có nước mưa khi mang xô, thau, thùng ra hứng.

Giống như nắng, con người không làm ra ánh sáng, nhưng vẫn có ánh sáng để sử dụng.

Con người cũng vậy. Cuộc đời lữ hành trần thế qua những cố gắng kiếm tìm Nước Trời chỉ là thời gian để con người xoè bàn tay, căng vạt áo ra hứng lấy ân sủng của Chúa mà thôi. Chứ không phải đương nhiên là phải có được Nước trời.

Xác định lại về quan niệm lệch lạc cần phải điều chỉnh

Từ Á sang Âu, từ Tây đến Tàu, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, khuynh hướng của con người ngày nay là: có tiền mua tiên cũng được. Và mọi sự dần được quy đổi ra bằng tiền:

Các giá trị về tình bạn, tình huynh đệ, tình anh em bà con lối xóm được quy ra thành tiền.

Các giá trị về tình thương, lòng thương xót, bao dung, tha thứ được đổi thành tiền.

Các giá trị về nhân bản, đạo lý làm con người và là người con Chúa được quy thành tiền.

Các giá trị về luân lý, lương tâm ngay chính được quy thành tiền.

Các giá trị về truyền thống dân tộc, gia đình, tôn giáo được quy ra thành tiền.

Các giá trị về tinh thần, tình yêu, hạnh phúc và bình an được quy thành tiền.

Các giá trị về đạo đức, thiêng liêng được quy thành tiền.

Các giá trị về thiêng thánh, về Thiên Chúa được quy thành tiền.

Các giá trị về sự sống đời đời được quy thành tiền.

Các giá trị về ân sủng, về Nước Thiên Chúa được quy đổi thành tiền.

Vì có tiền mua gì cũng được, nên khi nào cần đến thứ gì thì mang tiền ra mua thứ ấy.

Cũng giống như mua các tiện nghi máy móc khoa học, thì lúc nào có nhu cầu về các thứ giá trị kể trên, ta lấy tiền đem mua: mua tình và nghĩa, mua nhân cách và đạo lý, mua đạo đức và thiêng liêng, mua con người và Thiên Chúa, mua đời này và đời sau…

Quả thật, tiền có thể mua được nhiều thứ và cả được địa ngục, thế nhưng, tiền không thể mua được Thiên Chúa.

Con người hãy cẩn thận với thời gian sống của mình. Kẻo đến thời đến buổi thiên thần sẽ tách ta ra. Như cỏ ra khỏi lúa, chiên ra khỏi dê, cá tốt ra khỏi cá xấu, người xấu ra khỏi người tốt, và, thiên đàng hoả ngục sẽ dành cho nhưng ai biết cách sử dụng hồng ân Chúa ban là thời gian tại thế này. Thời gian là ân sủng, và ân sủng cũng chính là thời gian. Thời gian là án phạt, và án phạt cũng chính là thời gian. Tuỳ thuộc vào cách thức chọn lựa và sử dụng thời gian thế nào mà dẫn ta đến ân sủng hay đưa ta vào án phạt.

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.