XIN HIỆP LÒNG CÙNG TÔI CẦU NGUYỆN CHO MỤC SƯ PHẠM PHÚ SƠN VƯỢT QUA CƠN NGUY KỊCH

Nhờ Hội Thánh cầu nguyện cho Mục sư Phạm Phú Sơn là một tình nguyện viên của Group thiện nguyện I LOVE VIETNAM, khi chưa bị nhiễm ông đã vần vũ suốt 5 tháng đi cứu trợ khắp SÀI GÒN, nhưng hiện đang bị virus Delta tấn công mất 70% phổi, SpO2 còn trên 70, máy HFNC không kéo lên nổi, nên ngay trong lúc này 16:30 nhày 03/12 các bác sĩ đang can thiệp gây mê để đặt NỘI KHÍ quản. Rất nguy kịch!
Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho anh Nguyễn Đức Hoàng, tuy đã có tiến triển tốt, nhưng vẫn đang trong tình trạng NẶNG.
⁉️Lý do xảy ra nặng thế này đều vì họ đã CHỦ QUAN khi mới nhiễm, thấy vẫn rất khỏe nên quyết không uống thuốc, không chịu áp dụng hướng dẫn CHIẾN THẮNG COVID DỄ NHƯ CƠM SƯỜN và cũng không chịu thông tin cho anh em chúng tôi biết để cầu thay, để cho tới khi Delta xâm nhập vào phổi không thở được thì họ mới gọi cho chúng Tôi thì muộn rồi… Cá nhân Tôi thật lòng rất là buồn cho các anh em của tôi…đúng là “BỤT CHỦ NHÀ KO THIÊNG” .
Bây giờ chỉ còn chờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi và tôi tin lời hứa của Chúa : ” VIỆC GÌ LOÀI NGƯỜI KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ CHÚA LÀM ĐƯỢC TẤT CẢ…”
Kinh thánh chép : “Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia cơ 5:15-17)
?Nguyện xin Đấng Chúa Thần Thượng Đế đưa bàn tay quyền năng chữa lành cho Mục sư Phạm Phú Sơn và anh Nguyễn Đức Hoàng được sống để làm chứng nhân cho Ngài, Amen✝️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *