CHUYỆN VỀ CON DAO XẾP CHẾ TẠO Ở THỤY SĨ (1)

Con dao bị mất

Năm 1966, một phụ nữ người Mỹ gửi một con dao xếp hiệu Victorinox đến hãng Ibach để sửa chữa. Bà viết trong thư rằng: “Con trai chúng tôi mua con dao xếp này 8 năm trước ở Thuỵ sĩ, khi cháu lên 10 trong dịp đi Châu Âu lần đầu tiên. Cháu từng làm việc kiếm tiền để thực hiện chuyến du lịch đó. Con dao này là món hàng duy nhất cháu ao ước mua tại Châu Âu. Trong dịp hè, cháu đem con dao theo khi đi dự trại tại biên giới Ca-na-đa rồi làm mất con dao tại đó. Cháu rất buồn về việc này. Đến mùa hè kế tiếp cháu lại đi dự trại tại chỗ cũ. Trong một lần lặn dưới biển, tình cờ cháu tìm thấy con dao. Cháu hoàn toàn không ngờ đó là con dao của cháu. Nó vẫn nguyên vẹn mặc dù con dao bị mất cả năm rồi.” Tìm lại được con dao bị mất thì vui mừng vô cùng. Dù mua một con dao khác thì cũng không vui và không quý bằng con dao tìm lại được.

Kinh Thánh có ghi câu chuyện tìm thấy “con dao” quý trong Đền Thờ. Năm thứ mười tám đời trị vì của Giô-si-a, vua sai thư ký Sa-phan đến đền thờ gặp thầy tế lễ Hinh-kia để yêu cầu ông kiểm số bạc mà tuyển dân dâng ở đền thờ rồi giao số bạc ấy cho những người lo việc sửa chữa đền thờ. Thầy tế lễ Hinh-kia nói với thư ký Sa-phan: “Tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va.” Hinh-kia trao quyển sách đó cho Sa-phan đọc. Sau đó thư ký Sa-phan đến gặp vua và tâu trình: “Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia có đưa cho tôi một quyển sách.” Rồi Sa-phan đọc sách đó cho vua nghe. Vừa nghe các lời của luật pháp, vua liền xé áo mình. (2Các Vua 22:3-11)

Chẳng rõ “con dao” lạc mất trong đền thờ từ bao lâu. Có thể từ thời trị vì của vua Ma-na-se, là vị vua thờ tà thần, từ bỏ Đức Chúa Trời. Nay người ta đến đền thờ, bận rộn họp hành, bàn luận rồi hiệp ý với nhau trong những chương trình, kế hoạch tu sửa đền thờ, nhưng không nhận biết quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời đã bị thất lạc.

Về một phương diện, nhờ lo tu sửa đền thờ họ mới tìm thấy quyển sách luật pháp. Chính quyển sách luật pháp giúp vua, quan và dân chúng lo tu sửa đền thờ của Đức Chúa Trời nơi bản thân mỗi người. Đây là khởi đầu của đời sống tuân thủ luật pháp của Chúa.

 (Còn tiếp)

Oaktreevu