BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (16) KẾT LUẬN

Kết Luận

Đây là những tín điều quan trọng còn ở trong vòng tranh cãi. Chúng tôi có thể đề cập thêm về một số lạm dụng. Nhưng như những gì chúng tôi đã nói, đây chỉ là những vấn đề quan trọng nhằm để tránh làm cho Bản Tuyên ngôn này quá dài. Từ những vấn đề quan trọng này, những điều còn lại có thể được suy xét dễ dàng hơn. Có những sự phàn nàn lớn, chẳng hạn như vấn đề về sự xá tội, hành hương, và lạm dụng việc dứt phép thông công. Các tín hữu của chúng tôi đã gặp rắc rối trong nhiều cách bởi những con người thi hành việc xá tội. Có những cuộc tranh cãi không bao giờ chấm dứt giữa các mục sư và các tu sĩ về việc ai là người có quyền để nghe những lời xưng tội của con chiên, việc thi hành tang lễ, giảng dạy trong những dịp đặc biệt, và vô số điều khác nữa. Chúng tôi đã bỏ qua nhiều vấn đề để cho những điều quan trọng này được ngắn gọn, và có thể dễ hiểu hơn. Không có điều nào được nói đến là để quở trách bất cứ ai. Chúng tôi nói đến những điều này chỉ vì chúng tôi thấy thật cần thiết để nó được hiểu biết rằng, những giáo lý và giáo nghi chúng tôi nhận được không có điều gì trái ngược với Kinh thánh và Hội thánh phổ thông. Chúng tôi phải thật cẩn thận để không cho giáo lý không tin kính mới nào lẻn vào Hội thánh của chúng tôi.

Chúng tôi nói đến những tín lý này là theo sắc lịnh của Đức Vua, để trình bày Bản Tuyên ngôn của chúng tôi cho mọi người có một cái nhìn sơ lược về giáo lý của các giáo sư chúng tôi. Nếu bất cứ ai mong ước theo Bản Tuyên ngôn này, chúng tôi sẵn sàng, nếu Đức Chúa Trời vui lòng, chúng tôi sẽ nói thêm thông tin hoàn toàn dựa trên Kinh thánh.

Những thần dân trung thành của Đức vua:

Tuyển hầu John, Công tước xứ Saxony.
Goerge, Bá tước xứ Brandenburg.
Ernest, Công tước xứ Luneberg.
Philip, Lãnh chúaxứ Hesse.
John Frederick, Công tước xứ Saxony.
Francis, Công tước xứ Luneberg.
Wolfgang, Hoàng thân xứ Anhalt.
Nghị viên và Quan tòa xứ Nurnberg.
Nghị viên xứ Reulingen.

Nguồn LISA & Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *