ĐIỀU KHÁC BIỆT GIỮA CƠ ĐỐC GIÁO và CÁC TÔN GIÁO KHÁC (phần 2)

♎GIÁO CHỦ & SỰ CỨU RỖI✝️
1. Đức tin các Tôn giáo ngoài Cơ Đốc giáo (Ki-tô giáo): Hầu hết các Giáo chủ đều đã chết, và không sống lại, cụ thể như:
– Hồi giáo: Giáo chủ là Đức Môhammet đã chết; phần Thân xác của ngài được tôn thờ vẫn nằm trong ngôi mộ tại Tomb under the Green Dome of Al-Masjid al-Nabawi in Medina, Hejaz, Ả Rập Xê Út.
– Phật giáo: Đức Giáo chủ là Ngài Tất-đạt-đa Cồ-đàm. Ngài đã qua đời tại thành phố Câu-thi-na (zh. 拘尸那, sa. Kuṣinagara) của bộ tộc Malla vào năm 544 trước Công nguyên, xác của Ngài được hỏa táng và cô lại thành Xá Lợi (xá lị) được các môn đệ tôn thờ tuyệt đối như Ngài đang hiện diện với họ.
– Cao Đài: Trong lịch sử Đạo Cao Đài có hai người xưng Giáo Chủ là Hộ Pháp là Đức ông Phạm Công Tắc và đức ông Ngô Văn Chiêu. Hai ngài đều qua đời và thân xác đều được gởi dưới nấm mồ tại Tây Ninh.
👉 Và sự cứu chuộc khỏi địa ngục bằng cách mỗi cá nhân phải tuân phục tuyệt đối mọi lề luật mà Đấng Giáo chủ đã rao ban, và tự làm lành, lánh dữ, tu thân tích công đức để được Giáo chủ giảm tội tùy vào sự vâng phục của mỗi tín đồ.
2. Đức tin Cơ Đốc giáo (Ki-tô giáo): Giáo chủ là Đức Giê-su Ki-tô (Christ, Cơ Đốc) đã chết và đã sống lại, để bất cứ ai tin Ngài cũng được sống lại và sống đời đời. Khi Chúa Giê-su đi rao giảng về Nước Trời thì Ngài đã khẳng định: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”(https://bible.com/bible/193/jhn.11.25.VB1925.) Lời nói đi đôi với hành động là sau đó Ngài đã chịu chết, chịu chôn, tới ngày thứ ba Ngài đã sống lại đã và ở cùng với những người tin Ngài cho tới tận cùng mọi thời đại (xem Mathew 28:17-20). Và các sứ đồ theo Ngài đã khẳng định: “Nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại, thì sứ điệp Phúc Âm mà chúng tôi truyền giảng thành vô ích và đức tin anh chị em cũng vô ích.”(ICor 15:12-28) Thêm nữa nếu Chúa Giê-su ko sống lại và ko luôn hiện diện cùng Giáo Hội Cơ đốc giáo (Công giáo & Tin lành) thì hơn 2000 năm qua tất cả người tin vào Chúa Giê-su theo phần Tín điều sau đây đều là những kẻ điên, người khùng và cộng đồng thiểu năng trí tuệ!😍
Tín Điều phần hai: SỰ CỨU CHUỘC
Tôi tin Chúa Giê su Kitô (Christ, Cơ Đốc, Cứu Thế). Là Con độc sinh của Thiên Chúa, là Chúa của chúng ta, Ngài chịu thai bởi quyền phép Chúa Thánh Linh, sinh bởi Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, chịu hình thập giá, chịu chết, và chịu chôn; Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài sống lại; Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Thiên Chúa, là Cha toàn năng, từ đó Ngài sẽ trở lại để phán xét người sống và kẻ chết.
Hỏi: Những điều trên đây có nghĩa gì?
Đáp: Tôi tin rằng Chúa Giê-su Ki-tô, thật là Thiên Chúa, Sinh bởi Chúa Cha trong vĩnh cửu, và cũng là người thật, được Trinh Nữ Ma-ri-a sinh ra, là Chúa của tôi. Ngài đã cứu chuộc tôi, một con người đang bị trầm diệt hư mất. Chúa đã trả giá và giải phóng tôi khỏi mọi tội lỗi, khỏi sự chết, và khỏi quyền lực của ma quỷ; không phải giá của vàng hay bạc, nhưng bằng chính huyết báu và thánh của Ngài, cùng sự thống khổ và sự chết vô tội mà Ngài đã cam chịu. Ngài đã chịu hết những điều này để tôi được thuộc về Ngài, được sống với Ngài trong vương quốc của Ngài, và phụng vụ Ngài trong công nghĩa, thánh thiện, và phước hạnh đời đời, như Ngài đã sống lại từ kẻ chết và sống và tể trị vĩnh cửu. Đây là lẽ thật chắc chắn nhất ko bao giờ thay đổi đức tin của tôi.
Cùng với tuyên xưng thánh mà các sứ đồ đã khẳng định rằng: “Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu.” (Công 4:12)
(Còn tiếp)
❤God Blessings❤
Ps. Hình các Giáo chủ và Xá lợi. Và link tham khảo: