LỄ THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG

Ngày Chúa nhật vào lúc 09:30, 07/11/2021
? Dẫn Chương Trình: Cô Minh Thư
? Chủ Lễ: Mục Sư Kiêm
? Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Kiêm
?A-mốt 5:18–24 ;
? Thi thiên 70;
?1. Tê-
sa 4:13–18;
?Ma-thi-ơ 25:1–13
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtobe Link trực tiếp ?
God Blessing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *