PHÉP BÁP TÊM BÂY GIỜ ĐỂ CỨU ANH EM

Kể từ khi một người chịu phép Báp-têm theo y như lời Chúa dạy “ai tin và chịu phép Báp-têm thì được cứu…” Và Chúa tiếp rằng Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.” (https://bible.com/bible/19/mat.28.18-20)
Từ khi nhận phép Báp-têm thì người đó đã được Chúa Thánh Linh đến cư ngụ để soi sáng tâm trí và đưa dẫn người đó làm theo mọi điều Ngài trao. Trên tất cả là sự TỈNH THỨC như dụ ngôn 10 nữ đồng trinh dọn lòng đón chàng rể hôm nay.
“Khi ấy vương quốc thiên đàng sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong các cô ấy, có năm cô dại và năm cô khôn. Năm cô dại cầm đèn đi nhưng không đem dầu theo với mình. Nhưng năm cô khôn mang bình dầu theo với đèn của mình. Vì chàng rể đến trễ, các cô buồn ngủ và ngủ thiếp. Ðến nửa đêm có tiếng kêu lớn, ‘Kìa, chàng rể đến kia. Hãy mau mau ra đón.’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và khêu tim đèn của mình lên. Các cô dại nói với các cô khôn, ‘Xin các chị cho chúng tôi ít dầu, vì đèn chúng tôi sắp tắt.’ Nhưng các cô khôn đáp, ‘Không được, e không đủ dầu cho đèn của chúng tôi và đèn của các chị. Chi bằng các chị hãy đến những người bán dầu mà mua là hơn.’ Ðang khi các cô ấy đi mua dầu, chàng rể đến, và những ai đã sẵn sàng đều cùng chàng rể vào dự tiệc cưới; rồi các cửa đóng lại. Lát sau các trinh nữ kia cũng đến và gọi, ‘Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’ Nhưng chủ đáp, ‘Thú thật với các cô, tôi không biết các cô.’ Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ.” (https://bible.com/bible/19/mat.25.1-13)
Ps. Làm Phép Báp-têm cho 5 em thành thiếu niên hôm nay 07/11/2021, Tạ ơn Chúa đã sinh cho các em một đời sống mới, Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *