ĐỌC HIỂU SÁCH THÁNH DỄ NHƯ ĂN CƠM SƯỜN – SÁCH MA-LA_CHI

Video tổng thời lượng 7:10 phút 🕎
📕 SÁCH TIÊN TRI MA-LA-CHI
Tác giả : Ma-la-chi 1:1 xác định tác giả của Sách Ma-la-chi là Tiên Tri Ma-la-chi.
Thời gian Viết : sách Ma-la-chi đã được viết giữa 440 và 400 trước Công Nguyên
Mục đích của tác phẩm : Sách Ma-la-chi là một lời sấm: Lời Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên qua Ma-la-chi (1:1). Đây là cảnh báo của Đức Chúa Trời qua Ma-la-chi để nói với mọi người quay về với Chúa. Như cuốn sách cuối cùng chấm dứt Cựu Ước, tuyên bố sự công bình của Thiên Chúa và lời hứa sự phục hồi của Ngài qua Đấng Cứu Thế đang vang lên trong tai của người Y-sơ-ra-ên. Bốn trăm năm im lặng xảy ra sau đó, kết thúc với một thông điệp tương tự từ tiên tri tiếp theo của Thiên Chúa, Giăng báp-tit, tuyên bố: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 3:2).
Những câu chính :
Ma-la-chi 1:6, “Một người con trai tôn kính cha mình, và một người đầy tớ tôn kính chủ mình. Nếu ta là một người cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là một người chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? “Đức Giê Hô Va vạn quân phán. “các ngươi, hỡi các thầy tế lễ, khinh dễ danh ta.”
Malachi 3:6-7, “Ta Đức Giê Hô Va không hề thay đổi. Bởi cớ đó, các ngươi, là con trai của Jacob, chẳng bị diệt vong. Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê Hô Va vạn quân phán vậy.
Tóm tắt ngắn gọn : Ma-la-chi đã viết những lời của Chúa cho những người Chúa đã lựa chọn, người lạc mất , đặc biệt là các thầy tế lễ người đã chối từ Chúa. Các thầy tế lễ đã không xem xét những sinh tế mà họ đã dâng lên cho Thiên Chúa một cách nghiêm túc. Động vật có nhược điểm đã được dâng làm của tế lễ ngay cả khi luật pháp yêu cầu động vật không có khiếm khuyết (Phục-truyền luật-lệ ký 15:21). Những người đàn ông Giu-đa đang đối phó với các bà vợ trẻ tuổi xảo trá và tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời sẽ không nhận của lễ dâng của họ. Ngoài ra, dân sự không dâng phần mười như họ cần phải làm (Lê-vi-ký 27:30, 32). Nhưng bất chấp con người tội lỗi và quay lưng lại với Thiên Chúa, Ma-la-chi nhắc lại tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài (Ma-la-chi 1:1-5) và những lời hứa của Ngài về một sứ giả sẽ đến (Ma-la-chi 2:17-3:5).
Những lời tiên tri tri : Ma-la-chi 3:1-6 là một lời tiên tri liên quan đến Giăng báp-tit. Ông là sứ giả của Chúa gửi đến dọn đường (Ma-thi-ơ 11:10) cho Đấng Cứu Thế, Chúa Giê-Xu Christ. Giăng rao giảng sự ăn năn và chịu phép báp-têm nhân danh Chúa, do đó việc dọn đường cho Chúa Giê-Xu ra đời là sự đến lần thứ nhất . Nhưng sứ giả người đến “thình lình nơi đền thờ” chính là Đấng Christ sự đến lần thứ hai của Ngài khi Ngài đến trong quyền lực và sự mạnh mẽ (Ma-thi-ơ 24). Tại thời điểm đó, Ngài sẽ “thanh tẩy các con trai Lê-vi” (c. 3), có nghĩa là những người minh họa Luật Môi-se thì chính mình họ sẽ cần phải thanh tẩy khỏi tội lỗi nhờ huyết của Chúa Cứu Thế. Chỉ khi đó họ sẽ có thể cung cấp “một của lễ trong sự công bình” vì nó sẽ được sự công bình của Đấng Christ quy gán cho họ thông qua đức tin (2 Cô-rinh-tô 5:21).
Áp dụng thực tế : Đức Chúa Trời không hài lòng khi chúng ta không tuân theo mạng lệnh của Ngài. Chúa sẽ báo trả những người không quan tâm đến Ngài. Đối với Chúa Ngài ghét ly dị (2:16), Đức Chúa Trời lấy giao ước hôn nhân nghiêm túc và Ngài không muốn nó bị phá vỡ. Chúng ta ăn ở chân thật với người phối ngẫu thời trẻ của chúng ta trong suốt cuộc đời. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, vì vậy Ngài biết ý định của chúng ta; không có gì có thể giấu từ Ngài. Ngài sẽ trở lại và Ngài sẽ phán xét. Nhưng nếu chúng ta quay lại với Ngài, thì Ngài sẽ trở lại với chúng ta (Ma-la-chi 3:6)
🌇Đón xem sách Ma-thi-ơ vào sáng mai nhé anh chị em.
📕Để đọc Kinh Thánh đầy đủ và nghiên cứu theo video mời anh em vào tải app kinh thánh đa ngôn ngữ về máy theo link này👇
Cầu xin Đấng Chúa Thần Thượng ĐẾ ban cho anh chị em Thần trí của mọi khôn ngoan và lòng thông sáng để anh chị em hiểu thấu LỜI SÁNG TẠO của Ngài , amen.
God Blessing
🛣Nguồn video Cơ Đốc Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *