LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA

Bắt đầu vào lúc 09:30 – 28/11/2021
? Dẫn Chương Trình: Cô Hồng Mai
? Chủ Lễ: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
? Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
? Giê-rê-mi 33:14-16
? Thi thiên 25:1-10
? ITesa 3:9-13
? Luca 19:28-40
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtobe Link trực tiếp :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *