LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA

Bắt đầu vào lúc 09:30 – ngày Chúa Nhật 05/12/2021
? Dẫn Chương Trình: Cô Hồng Mai
? Chủ Lễ: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
? Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
? Ma-la-chi 3:1–7b
? Thi thiên 66:1–12
? Phi-líp 1:2–11
? Lu-ca 3:1–20
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtobe Link trực tiếp : youtube.com/video/yMZfK7MdMiM/livestreaming

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.