LỊCH PHỤNG VỤ 2021 – 2022

Xin chào quý con cái Chúa,
Nay Hội Thánh thông báo lịch phụng vụ năm 2021 – 2022. Anh em vào tải lịch về sử dụng theo nhu cầu qua link ở bên dưới nhé ?
“Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con.
Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.
Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: “Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi”
Vì một nghìn năm dưới mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm.
Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm,
Vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi.
Ai biết được sức giận của Chúa?
Ai hiểu được cơn giận của Chúa để thêm lòng kính sợ Ngài?
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Đức Giê-hô-va ôi, xin trở lại!
Ngài còn giận cho đến bao giờ?
Xin thương xót các đầy tớ Ngài!
Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ.
Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng để bù lại các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn, và tương xứng với những năm mà chúng con đã thấy tai họa.” (https://bible.com/bible/151/psa.90.1-15)
God Blessing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *